Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 192.387.320.037 $ -2,3%
Lưu lượng 24 giờ: 38.563.388.448 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,04%
XRP 4,86%
777.bingo  (777)
777.Bingo (777)
$0,00007097 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-12-03 09:15:25 UTC (11 ngày trước)
49 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 10.000.000.000
777
USD

777.Bingo (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-04 0,00362526 ₱ N/A
2019-12-03 0,00362526 ₱ 0,00362526 ₱
2019-12-02 0,00389579 ₱ 0,00362526 ₱
2019-12-01 0,00389579 ₱ 0,00389579 ₱
2019-11-29 0,00348947 ₱ 0,00389579 ₱
2019-11-28 0,00348947 ₱ 0,00348947 ₱
2019-11-27 0,00318732 ₱ 0,00348947 ₱
2019-11-26 0,00240528 ₱ 0,00318732 ₱
2019-11-19 0,00410623 ₱ 0,00240528 ₱
2019-11-18 0,00410623 ₱ 0,00410623 ₱