🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
888tron  (888)
888tron (888)
$0,564277 51.0%
0,00000989 BTC 46.3%
206 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$38.605
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,332264 / $0,566535
Cung lưu thông
? / 100.000.000
888
USD

888tron LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-05 0,0000000000 LINK 525,964 LINK 0,00791139 LINK N/A
2021-05-04 0,0000000000 LINK 141,476 LINK 0,00860710 LINK 0,00791139 LINK
2021-05-03 0,0000000000 LINK 224,092 LINK 0,00893874 LINK 0,00860710 LINK
2021-05-02 0,0000000000 LINK 1.076 LINK 0,00885061 LINK 0,00893874 LINK
2021-05-01 0,0000000000 LINK 316,735 LINK 0,01093314 LINK 0,00885061 LINK
2021-04-30 0,0000000000 LINK 393,370 LINK 0,00875544 LINK 0,01093314 LINK
2021-04-29 0,0000000000 LINK 292,230 LINK 0,00863379 LINK 0,00875544 LINK
2021-04-28 0,0000000000 LINK 981,638 LINK 0,00840369 LINK 0,00863379 LINK
2021-04-27 0,0000000000 LINK 411,077 LINK 0,00964218 LINK 0,00840369 LINK
2021-04-26 0,0000000000 LINK 272,064 LINK 0,00873972 LINK 0,00964218 LINK
2021-04-25 0,0000000000 LINK 1.472 LINK 0,00769086 LINK 0,00873972 LINK
2021-04-24 0,0000000000 LINK 837,535 LINK 0,00921404 LINK 0,00769086 LINK
2021-04-23 0,0000000000 LINK 705,350 LINK 0,00843584 LINK 0,00921404 LINK
2021-04-22 0,0000000000 LINK 620,073 LINK 0,00918245 LINK 0,00843584 LINK
2021-04-21 0,0000000000 LINK 1.149 LINK 0,01015349 LINK 0,00918245 LINK
2021-04-20 0,0000000000 LINK 370,307 LINK 0,01060071 LINK 0,01015349 LINK
2021-04-19 0,0000000000 LINK 1.044 LINK 0,00903755 LINK 0,01060071 LINK
2021-04-18 0,0000000000 LINK 745,086 LINK 0,01290483 LINK 0,00903755 LINK
2021-04-17 0,0000000000 LINK 421,467 LINK 0,01136582 LINK 0,01290483 LINK
2021-04-16 0,0000000000 LINK 795,562 LINK 0,01286663 LINK 0,01136582 LINK
2021-04-15 0,0000000000 LINK 364,122 LINK 0,00999557 LINK 0,01286663 LINK
2021-04-14 0,0000000000 LINK 984,153 LINK 0,01225323 LINK 0,00999557 LINK
2021-04-13 0,0000000000 LINK 1.627 LINK 0,01421031 LINK 0,01225323 LINK
2021-04-12 0,0000000000 LINK 1.354 LINK 0,01274379 LINK 0,01421031 LINK
2021-04-11 0,0000000000 LINK 763,957 LINK 0,01529861 LINK 0,01274379 LINK
2021-04-10 0,0000000000 LINK 1.000 LINK 0,01271028 LINK 0,01529861 LINK
2021-04-09 0,0000000000 LINK 712,468 LINK 0,01319504 LINK 0,01271028 LINK
2021-04-08 0,0000000000 LINK 1.116 LINK 0,01225270 LINK 0,01319504 LINK
2021-04-07 0,0000000000 LINK 1.203 LINK 0,01385031 LINK 0,01225270 LINK
2021-04-06 0,0000000000 LINK 1.088 LINK 0,01330953 LINK 0,01385031 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android