👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
abbc  (ABBC)
ABBC (ABBC)
$0,101494 -0,94%
0,00001218 BTC 2,8%
208 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$41.695.323
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,100777 / $0,103447
Cung lưu thông
? / ?
ABBC
USD

ABBC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-23 0,00006591 XAU N/A
2020-01-22 0,00006821 XAU 0,00006591 XAU
2020-01-21 0,00006786 XAU 0,00006821 XAU
2020-01-20 0,00006857 XAU 0,00006786 XAU
2020-01-19 0,00007087 XAU 0,00006857 XAU
2020-01-18 0,00006954 XAU 0,00007087 XAU
2020-01-17 0,00006879 XAU 0,00006954 XAU
2020-01-16 0,00006945 XAU 0,00006879 XAU
2020-01-15 0,00006677 XAU 0,00006945 XAU
2020-01-14 0,00007401 XAU 0,00006677 XAU
2020-01-13 0,00007393 XAU 0,00007401 XAU
2020-01-12 0,00007310 XAU 0,00007393 XAU
2020-01-11 0,00007611 XAU 0,00007310 XAU
2020-01-10 0,00007317 XAU 0,00007611 XAU
2020-01-09 0,00007295 XAU 0,00007317 XAU
2020-01-08 0,00007323 XAU 0,00007295 XAU
2020-01-07 0,00007712 XAU 0,00007323 XAU
2020-01-06 0,00008245 XAU 0,00007712 XAU
2020-01-05 0,00008987 XAU 0,00008245 XAU
2020-01-04 0,00009080 XAU 0,00008987 XAU
2020-01-03 0,00009206 XAU 0,00009080 XAU
2020-01-02 0,00009711 XAU 0,00009206 XAU
2020-01-01 0,00009705 XAU 0,00009711 XAU
2019-12-31 0,00009700 XAU 0,00009705 XAU
2019-12-30 0,00009944 XAU 0,00009700 XAU
2019-12-29 0,00009859 XAU 0,00009944 XAU
2019-12-28 0,00009670 XAU 0,00009859 XAU
2019-12-27 0,00009612 XAU 0,00009670 XAU
2019-12-26 0,00010181 XAU 0,00009612 XAU
2019-12-25 0,00010405 XAU 0,00010181 XAU
2019-12-24 0,00010511 XAU 0,00010405 XAU
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android