Tiền ảo: 5161
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 292.797.373.058 $ 1,9%
Lưu lượng 24 giờ: 86.132.715.574 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,53%
XRP 4,52%
abbc  (ABBC)
ABBC (ABBC)
$0,246966 9,9%
0,00002263 BTC 6,3%
152 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$86.951.083
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,224159 / $0,250174
Nguồn cung khả dụng
? / ?
ABBC
USD

ABBC (Tin tức)