Tiền ảo: 5207
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 287.363.749.498 $ 8,1%
Lưu lượng 24 giờ: 81.128.907.287 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,36%
XRP 4,80%
abbc  (ABBC)
ABBC (ABBC)
$0,185125 4,4%
0,00001745 BTC -4,2%
152 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$73.938.376
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,162153 / $0,197520
Nguồn cung khả dụng
? / ?
ABBC
USD

Sàn giao dịch ABBC

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00001798 BTC
9.28% 110 $ 0 $
5.382.821 $
28222458,057 ABBC
7,28% Gần đây
2
0 $
0,00001738 BTC
6.5% 1.484 $ 0 $
3.523.668 $
19103642,120 ABBC
4,76% Gần đây
3
0 $
0,00001643 BTC
0.54% 14.129 $ 12.682 $
437.488 $
2508424,440 ABBC
0,59% Gần đây
4
0 $
0,00001692 BTC
5.24% 316 $ 0 $
14.805 $
82472,769 ABBC
0,02% Gần đây
5
0 $
0,00001819 BTC
10.57% 0 $ 0 $
5.698.546 $
29580332,114 ABBC
7,72% khoảng 1 giờ trước
6
0 $
0,19998 USD
3.01% 100 $ 0 $
4.973.567 $
24870321,200 ABBC
6,75% khoảng 1 giờ trước
7
0 $
0,00001698 BTC
5.83% 250 $ 0 $
4.528.213 $
25139909,417 ABBC
6,12% Gần đây
8
0 $
0,00001679 BTC
1.49% 23 $ 4 $
4.249.077 $
23853513,450 ABBC
5,75% Gần đây
9
0 $
0,00001698 BTC
4.06% 2.938 $ 0 $
4.138.633 $
22977026,934 ABBC
5,60% Gần đây
10
0 $
0,00001746 BTC
4.9% 6.185 $ 0 $
4.093.347 $
22096994,096 ABBC
5,54% Gần đây
11
0 $
0,00079065 ETH
8.33% 202 $ 0 $
4.074.933 $
22925229,930 ABBC
5,51% Gần đây
12
0 $
0,189989 USDT
31.05% 95 $ 0 $
3.993.807 $
21005958,722 ABBC
5,40% Gần đây
13
0 $
0,00001651 BTC
28.88% 0 $ 0 $
1.759.780 $
10046615,000 ABBC
2,38% Gần đây
14
0 $
0,000016098 BTC
6.21% 2.015 $ 0 $
380.455 $
2227858,000 ABBC
0,51% Gần đây
15
0 $
0,17586 USDT
9.81% 644 $ 0 $
357.488 $
2031321,309 ABBC
0,48% Gần đây
16
0 $
0,00089872 ETH
19.9% 2.201 $ 0 $
18.258 $
90367,783 ABBC
0,02% Gần đây
17
ZBG ZBG
0 $
0,1999 USDT
26.96% 278 $ 0 $
33.235 $
166142,021 ABBC
0,04% Gần đây
18
0 $
0,00001714 BTC
4.97% - -
6.303.095 $
34661068,200 ABBC
8,52% Gần đây -
19
0 $
0,00001762 BTC
4.27% - -
3.859.586 $
20648616,411 ABBC
5,22% Gần đây -
20
0 $
0,00001698 BTC
7.34% - -
6.446.260 $
35787076,992 ABBC
8,72% Gần đây -
21
0 $
0,000848 ETH
8.71% - -
4.661.668 $
24438603,490 ABBC
6,30% Gần đây -
22
0 $
0,00001729 BTC
7.75% - -
249 $
1356,625 ABBC
0,00% Gần đây -
23
0 $
0,00001715 BTC
11.43% - -
4.991.839 $
27432360,460 ABBC
6,75% Gần đây -
24
0 $
0,1762 USDT
- 0 $ 0 $
35 $
200,000 ABBC
0,00% Gần đây
25
0 $
0,00002137 BTC
94.81% 231 $ 0 $
22.103 $
97487,026 ABBC
0,03% Gần đây
26
0 $
0,000019 BTC
- - -
0 $
0,000 ABBC
5 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale