Tiền ảo: 5176
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 290.143.893.656 $ 4,8%
Lưu lượng 24 giờ: 75.787.542.185 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,45%
XRP 4,54%
abbc  (ABBC)
ABBC (ABBC)
$0,252376 7,4%
0,00002343 BTC 1,0%
152 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$86.317.606
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,233090 / $0,253012
Nguồn cung khả dụng
? / ?
ABBC
USD

ABBC (Tiện ích)

Widgets