🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
aced  (ACED)
Aced (ACED)
BCH0,00002173 51.0%
0,00000076 BTC 40.6%
58 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
BCH242,59541946
KL giao dịch trong 24 giờ
BCH7,76648225
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
BCH0,00000571 / BCH0,00002310
Cung lưu thông
11.166.018 / 25.000.000
ACED
BCH

Aced - Bitcoin Cash Biểu đồ (ACED/BCH)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Aced sang BCH cho ngày hôm nay là BCH0,00002173. Nó có nguồn cung lưu hành là 10 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là BCH7,76648225

1h
24h
7d
14d
30d
1y
51.0%
58.1%
37.2%
-33.0%
-79.8%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android