aced  (ACED)
Aced (ACED)
$0,00030190 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-06-02 03:49:41 UTC (khoảng 15 giờ trước)
64 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.589,04
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
11.888.092 / 25.000.000
ACED
USD

Aced EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-01 0,00011257 EOS N/A
2020-05-31 0,00023877 EOS 0,00011257 EOS
2020-05-30 0,00029740 EOS 0,00023877 EOS
2020-05-29 0,00023807 EOS 0,00029740 EOS
2020-05-28 0,00020546 EOS 0,00023807 EOS
2020-05-27 0,00021195 EOS 0,00020546 EOS
2020-05-26 0,00017273 EOS 0,00021195 EOS
2020-05-25 0,00036448 EOS 0,00017273 EOS
2020-05-24 0,00041888 EOS 0,00036448 EOS
2020-05-23 0,00042812 EOS 0,00041888 EOS
2020-05-22 0,00045985 EOS 0,00042812 EOS
2020-05-21 0,00037171 EOS 0,00045985 EOS
2020-05-20 0,00055323 EOS 0,00037171 EOS
2020-05-19 0,00065959 EOS 0,00055323 EOS
2020-05-16 0,00156068 EOS 0,00065959 EOS
2020-05-15 0,00153579 EOS 0,00156068 EOS
2020-05-13 0,00117904 EOS 0,00153579 EOS
2020-05-12 0,00149380 EOS 0,00117904 EOS
2020-05-11 0,00128936 EOS 0,00149380 EOS
2020-05-10 0,00158734 EOS 0,00128936 EOS
2020-05-09 0,00156517 EOS 0,00158734 EOS
2020-05-08 0,00247938 EOS 0,00156517 EOS
2020-05-07 0,00226843 EOS 0,00247938 EOS
2020-05-06 0,00210935 EOS 0,00226843 EOS
2020-05-05 0,00220233 EOS 0,00210935 EOS
2020-05-04 0,00204018 EOS 0,00220233 EOS
2020-05-03 0,00187653 EOS 0,00204018 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android