👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
aced  (ACED)
Aced (ACED)
$0,00744833 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-18 03:24:37 UTC (khoảng 4 giờ trước)
57 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$78.986
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
10.604.489 / 25.000.000
ACED
USD

Aced (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-18 0,00041190 XAG N/A
2020-02-17 0,00000006 XAG 0,00041190 XAG
2020-02-16 0,00000006 XAG 0,00000006 XAG
2020-02-15 0,00000006 XAG 0,00000006 XAG
2020-02-14 0,00000006 XAG 0,00000006 XAG
2020-02-13 0,00000006 XAG 0,00000006 XAG
2020-02-12 0,00000006 XAG 0,00000006 XAG
2020-02-11 0,00000006 XAG 0,00000006 XAG
2020-02-10 0,00000006 XAG 0,00000006 XAG
2020-02-08 0,00000006 XAG 0,00000006 XAG
2020-02-07 0,00000006 XAG 0,00000006 XAG
2020-02-06 0,00000006 XAG 0,00000006 XAG
2020-02-05 0,00000006 XAG 0,00000006 XAG
2020-02-04 0,00000006 XAG 0,00000006 XAG
2020-02-03 0,00000006 XAG 0,00000006 XAG
2020-02-02 0,00000006 XAG 0,00000006 XAG
2020-02-01 0,00000006 XAG 0,00000006 XAG
2020-01-31 0,00000006 XAG 0,00000006 XAG
2020-01-30 0,00000006 XAG 0,00000006 XAG
2020-01-29 0,00021211 XAG 0,00000006 XAG
2020-01-25 0,00019223 XAG 0,00021211 XAG
2020-01-24 0,00018524 XAG 0,00019223 XAG
2020-01-23 0,00018787 XAG 0,00018524 XAG
2020-01-22 0,00015305 XAG 0,00018787 XAG
2020-01-21 0,00015325 XAG 0,00015305 XAG
2020-01-20 0,00014602 XAG 0,00015325 XAG
2020-01-19 0,00013365 XAG 0,00014602 XAG
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android