World's First
DeFi Book
Set to disrupt traditional financing, learn how to
get started in this fast-developing ecosystem
🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
aced  (ACED)
Aced (ACED)
Bs.F1.144,60 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-04-08 22:35:37 UTC (khoảng 19 giờ trước)
58 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
Bs.F12.933.727.489
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
11.299.761 / 25.000.000
ACED
VEF

Aced - Venezuelan bolívar fuerte Biểu đồ (ACED/VEF)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Aced sang VEF cho ngày hôm nay là Bs.F1.144,60. Nó có nguồn cung lưu hành là 10 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là ?

1h
24h
7d
14d
30d
1y
?
?
?
?
?
?

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android