Tiền ảo: 6244
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 200.161.917.360 $ 2,5%
Lưu lượng 24 giờ: 42.893.327.331 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 8,02%
XRP 4,77%
adamant messenger  (ADM)
ADAMANT Messenger (ADM)
$0,00929943 6,0%
0,00006317 ETH 5,0%
18 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$959.262
KL giao dịch trong 24 giờ
$9,89
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00877633 / $0,01090724
Cung lưu thông
103.152.842 / 100.671.565
ADM
USD

ADAMANT Messenger (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-06 130,09 Rp N/A
2019-12-05 155,29 Rp 130,09 Rp
2019-12-04 155,07 Rp 155,29 Rp
2019-12-03 121,43 Rp 155,07 Rp
2019-12-01 139,37 Rp 121,43 Rp
2019-11-30 139,49 Rp 139,37 Rp
2019-11-29 94,37 Rp 139,49 Rp
2019-11-28 97,31 Rp 94,37 Rp
2019-11-27 118,25 Rp 97,31 Rp
2019-11-26 119,76 Rp 118,25 Rp
2019-11-25 126,63 Rp 119,76 Rp
2019-11-24 126,90 Rp 126,63 Rp
2019-11-23 135,64 Rp 126,90 Rp
2019-11-22 154,38 Rp 135,64 Rp
2019-11-21 141,14 Rp 154,38 Rp
2019-11-20 140,70 Rp 141,14 Rp
2019-11-19 140,55 Rp 140,70 Rp
2019-11-18 140,50 Rp 140,55 Rp
2019-11-17 152,17 Rp 140,50 Rp
2019-11-16 157,70 Rp 152,17 Rp
2019-11-15 147,64 Rp 157,70 Rp
2019-11-14 151,85 Rp 147,64 Rp
2019-11-13 130,70 Rp 151,85 Rp
2019-11-12 134,39 Rp 130,70 Rp
2019-11-11 152,76 Rp 134,39 Rp
2019-11-10 165,60 Rp 152,76 Rp
2019-11-09 99,32 Rp 165,60 Rp
2019-11-08 120,45 Rp 99,32 Rp
2019-11-07 119,28 Rp 120,45 Rp
2019-11-06 120,81 Rp 119,28 Rp