Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
adamant messenger  (ADM)
ADAMANT Messenger (ADM)
$0,00711090 -0.3%
0,00000052 BTC -1.1%
164 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$749.474
KL giao dịch trong 24 giờ
$8.802,83
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00702177 / $0,00779565
Cung lưu thông
105.478.031 / 100.671.565
ADM
USD

ADAMANT Messenger TWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-01 21.419.574 NT$ 250.133 NT$ 0,201520 NT$ N/A
2020-10-31 21.574.369 NT$ 272.577 NT$ 0,203780 NT$ 0,201520 NT$
2020-10-30 22.923.325 NT$ 280.360 NT$ 0,217630 NT$ 0,203780 NT$
2020-10-29 22.706.261 NT$ 270.495 NT$ 0,216226 NT$ 0,217630 NT$
2020-10-28 38.683.740 NT$ 181.472 NT$ 0,366721 NT$ 0,216226 NT$
2020-10-27 36.557.919 NT$ 289.852 NT$ 0,340655 NT$ 0,366721 NT$
2020-10-26 38.831.536 NT$ 316.607 NT$ 0,365259 NT$ 0,340655 NT$
2020-10-25 35.924.041 NT$ 308.179 NT$ 0,343001 NT$ 0,365259 NT$
2020-10-24 35.963.524 NT$ 198.632 NT$ 0,365830 NT$ 0,343001 NT$
2020-10-23 37.448.235 NT$ 122.201 NT$ 0,356756 NT$ 0,365830 NT$
2020-10-22 37.538.914 NT$ 95.728 NT$ 0,362483 NT$ 0,356756 NT$
2020-10-21 37.667.382 NT$ 138.437 NT$ 0,357458 NT$ 0,362483 NT$
2020-10-20 37.712.053 NT$ 282.666 NT$ 0,356811 NT$ 0,357458 NT$
2020-10-19 26.530.606 NT$ 224.497 NT$ 0,365081 NT$ 0,356811 NT$
2020-10-18 32.354.336 NT$ 289.843 NT$ 0,306592 NT$ 0,365081 NT$
2020-10-17 26.324.093 NT$ 184.791 NT$ 0,251085 NT$ 0,306592 NT$
2020-10-16 26.364.780 NT$ 154.045 NT$ 0,247807 NT$ 0,251085 NT$
2020-10-15 27.506.476 NT$ 158.232 NT$ 0,251800 NT$ 0,247807 NT$
2020-10-14 35.244.496 NT$ 355.122 NT$ 0,324965 NT$ 0,251800 NT$
2020-10-13 26.567.571 NT$ 162.231 NT$ 0,227635 NT$ 0,324965 NT$
2020-10-12 23.409.447 NT$ 188.577 NT$ 0,221091 NT$ 0,227635 NT$
2020-10-11 25.622.363 NT$ 320.187 NT$ 0,241227 NT$ 0,221091 NT$
2020-10-10 24.242.270 NT$ 183.331 NT$ 0,249657 NT$ 0,241227 NT$
2020-10-09 27.322.922 NT$ 184.470 NT$ 0,268420 NT$ 0,249657 NT$
2020-10-08 36.205.535 NT$ 279.105 NT$ 0,342489 NT$ 0,268420 NT$
2020-10-07 27.107.369 NT$ 200.317 NT$ 0,262175 NT$ 0,342489 NT$
2020-10-06 36.209.257 NT$ 273.310 NT$ 0,342384 NT$ 0,262175 NT$
2020-10-05 27.473.439 NT$ 208.143 NT$ 0,247960 NT$ 0,342384 NT$
2020-10-04 26.578.976 NT$ 261.280 NT$ 0,254092 NT$ 0,247960 NT$
2020-10-03 25.893.538 NT$ 454.938 NT$ 0,246578 NT$ 0,254092 NT$
2020-10-02 18.776.713 NT$ 247.119 NT$ 0,215155 NT$ 0,246578 NT$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android