🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
aditus  (ADI)
Aditus (ADI)
$0,00110576 7.5%
0,00000002 BTC 8.9%
0,00000028 ETH -4.1%
193 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$261.656
KL giao dịch trong 24 giờ
$152.720
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00098962 / $0,00115015
Cung lưu thông
236.630.000 / 1.000.000.000
ADI
USD

Aditus BTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-09 4,365655 BTC 1,945547 BTC 0,0000000184 BTC N/A
2021-05-08 4,453400 BTC 2,384113 BTC 0,0000000194 BTC 0,0000000184 BTC
2021-05-07 4,879713 BTC 1,939089 BTC 0,0000000192 BTC 0,0000000194 BTC
2021-05-06 4,223727 BTC 2,577508 BTC 0,0000000190 BTC 0,0000000192 BTC
2021-05-05 3,760335 BTC 1,580294 BTC 0,0000000159 BTC 0,0000000190 BTC
2021-05-04 4,633736 BTC 2,482391 BTC 0,0000000192 BTC 0,0000000159 BTC
2021-05-03 3,214619 BTC 1,664679 BTC 0,0000000136 BTC 0,0000000192 BTC
2021-05-02 3,256478 BTC 1,494206 BTC 0,0000000138 BTC 0,0000000136 BTC
2021-05-01 2,728817 BTC 1,883093 BTC 0,0000000134 BTC 0,0000000138 BTC
2021-04-30 3,920107 BTC 1,914526 BTC 0,0000000165 BTC 0,0000000134 BTC
2021-04-29 3,455742 BTC 1,578166 BTC 0,0000000115 BTC 0,0000000165 BTC
2021-04-28 3,766187 BTC 1,369701 BTC 0,0000000159 BTC 0,0000000115 BTC
2021-04-27 6,003114 BTC 1,915922 BTC 0,0000000254 BTC 0,0000000159 BTC
2021-04-26 5,218259 BTC 1,743416 BTC 0,0000000221 BTC 0,0000000254 BTC
2021-04-25 3,912748 BTC 1,252932 BTC 0,0000000165 BTC 0,0000000221 BTC
2021-04-24 5,663881 BTC 1,588696 BTC 0,0000000241 BTC 0,0000000165 BTC
2021-04-23 5,856829 BTC 1,341952 BTC 0,0000000248 BTC 0,0000000241 BTC
2021-04-22 5,496739 BTC 1,935741 BTC 0,0000000232 BTC 0,0000000248 BTC
2021-04-21 4,963523 BTC 2,736016 BTC 0,0000000209 BTC 0,0000000232 BTC
2021-04-20 4,860020 BTC 1,857895 BTC 0,0000000205 BTC 0,0000000209 BTC
2021-04-19 5,215406 BTC 1,811457 BTC 0,0000000220 BTC 0,0000000205 BTC
2021-04-18 5,512349 BTC 2,316319 BTC 0,0000000233 BTC 0,0000000220 BTC
2021-04-17 5,763329 BTC 1,625215 BTC 0,0000000244 BTC 0,0000000233 BTC
2021-04-16 5,924316 BTC 1,601966 BTC 0,0000000250 BTC 0,0000000244 BTC
2021-04-15 4,959150 BTC 1,131295 BTC 0,0000000210 BTC 0,0000000250 BTC
2021-04-14 5,080785 BTC 1,548436 BTC 0,0000000217 BTC 0,0000000210 BTC
2021-04-13 4,989151 BTC 1,281310 BTC 0,0000000221 BTC 0,0000000217 BTC
2021-04-12 7,027296 BTC 1,796300 BTC 0,0000000297 BTC 0,0000000221 BTC
2021-04-11 5,463246 BTC 1,256239 BTC 0,0000000231 BTC 0,0000000297 BTC
2021-04-10 6,223274 BTC 1,105228 BTC 0,0000000199 BTC 0,0000000231 BTC
2021-04-09 5,249305 BTC 0,94889879 BTC 0,0000000222 BTC 0,0000000199 BTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android