🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
aditus  (ADI)
Aditus (ADI)
$0,00103651 -8.0%
0,00000002 BTC 4.7%
0,00000026 ETH -2.8%
197 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$243.777
KL giao dịch trong 24 giờ
$135.898
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00094557 / $0,00124100
Cung lưu thông
236.630.000 / 1.000.000.000
ADI
USD

Aditus IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-13 3.368.195.518 Rp 1.854.550.847 Rp 15,92 Rp N/A
2021-05-12 3.866.147.866 Rp 1.723.526.818 Rp 14,73 Rp 15,92 Rp
2021-05-11 3.791.229.024 Rp 1.637.260.904 Rp 15,83 Rp 14,73 Rp
2021-05-10 3.916.928.633 Rp 2.997.894.261 Rp 18,21 Rp 15,83 Rp
2021-05-09 3.615.047.339 Rp 1.611.039.572 Rp 15,28 Rp 18,21 Rp
2021-05-08 3.617.952.025 Rp 1.928.162.564 Rp 15,68 Rp 15,28 Rp
2021-05-07 3.917.130.156 Rp 1.565.186.810 Rp 15,49 Rp 15,68 Rp
2021-05-06 3.479.934.079 Rp 2.126.112.795 Rp 15,71 Rp 15,49 Rp
2021-05-05 2.942.131.808 Rp 1.236.441.451 Rp 12,43 Rp 15,71 Rp
2021-05-04 3.817.570.941 Rp 2.048.831.942 Rp 15,84 Rp 12,43 Rp
2021-05-03 2.623.345.333 Rp 1.359.947.059 Rp 11,08 Rp 15,84 Rp
2021-05-02 2.713.995.039 Rp 1.248.432.347 Rp 11,49 Rp 11,08 Rp
2021-05-01 2.251.893.983 Rp 1.565.798.647 Rp 11,18 Rp 11,49 Rp
2021-04-30 3.025.183.511 Rp 1.477.811.420 Rp 12,70 Rp 11,18 Rp
2021-04-29 2.735.841.249 Rp 1.253.026.375 Rp 9,10 Rp 12,70 Rp
2021-04-28 3.012.123.129 Rp 1.095.047.927 Rp 12,73 Rp 9,10 Rp
2021-04-27 4.677.031.356 Rp 1.493.260.788 Rp 19,77 Rp 12,73 Rp
2021-04-26 3.713.172.127 Rp 1.239.473.255 Rp 15,68 Rp 19,77 Rp
2021-04-25 2.862.972.372 Rp 913.262.323 Rp 12,05 Rp 15,68 Rp
2021-04-24 4.182.286.924 Rp 1.176.360.218 Rp 17,82 Rp 12,05 Rp
2021-04-23 4.432.776.735 Rp 1.016.522.691 Rp 18,75 Rp 17,82 Rp
2021-04-22 4.322.763.367 Rp 1.520.109.721 Rp 18,24 Rp 18,75 Rp
2021-04-21 4.078.890.993 Rp 2.243.548.214 Rp 17,14 Rp 18,24 Rp
2021-04-20 3.948.382.274 Rp 1.509.392.789 Rp 16,69 Rp 17,14 Rp
2021-04-19 4.285.741.549 Rp 1.489.685.284 Rp 18,13 Rp 16,69 Rp
2021-04-18 4.843.922.717 Rp 2.034.657.738 Rp 20,46 Rp 18,13 Rp
2021-04-17 5.179.868.939 Rp 1.460.205.343 Rp 21,88 Rp 20,46 Rp
2021-04-16 5.445.186.955 Rp 1.479.642.008 Rp 23,12 Rp 21,88 Rp
2021-04-15 4.563.030.146 Rp 1.038.209.388 Rp 19,23 Rp 23,12 Rp
2021-04-14 4.709.099.232 Rp 1.436.024.924 Rp 20,16 Rp 19,23 Rp
2021-04-13 4.373.512.418 Rp 1.122.727.839 Rp 19,35 Rp 20,16 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android