Rank #2592
219 người thích điều này
aditus  (ADI)
Aditus (ADI)
$0,000446407490 7.4%
0,00000001 BTC 7.3%
0,00000019 ETH 6.4%
219 người thích điều này
$0,000409585176
24H Range
$0,000446221949
Vốn hóa thị trường $105.032
KL giao dịch trong 24 giờ $68.135
Cung lưu thông 236.630.000
Total Supply 1.000.000.000
Show Info
Hide Info

Aditus XRP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-07-29 138.197 XRP 101.572 XRP 0,00057797 XRP N/A
2021-07-28 152.496 XRP 124.294 XRP 0,00064432 XRP 0,00057797 XRP
2021-07-27 152.735 XRP 89.567 XRP 0,00064634 XRP 0,00064432 XRP
2021-07-26 172.847 XRP 141.414 XRP 0,00072516 XRP 0,00064634 XRP
2021-07-25 151.914 XRP 128.623 XRP 0,00064084 XRP 0,00072516 XRP
2021-07-24 165.717 XRP 136.498 XRP 0,00070053 XRP 0,00064084 XRP
2021-07-23 162.995 XRP 129.634 XRP 0,00068868 XRP 0,00070053 XRP
2021-07-22 164.007 XRP 137.920 XRP 0,00069414 XRP 0,00068868 XRP
2021-07-21 159.330 XRP 112.360 XRP 0,00067333 XRP 0,00069414 XRP
2021-07-20 153.810 XRP 117.585 XRP 0,00065000 XRP 0,00067333 XRP
2021-07-19 155.861 XRP 127.166 XRP 0,00065810 XRP 0,00065000 XRP
2021-07-18 155.039 XRP 177.485 XRP 0,00065519 XRP 0,00065810 XRP
2021-07-17 153.442 XRP 145.256 XRP 0,00064578 XRP 0,00065519 XRP
2021-07-16 153.929 XRP 117.544 XRP 0,00065717 XRP 0,00064578 XRP
2021-07-15 156.350 XRP 141.737 XRP 0,00065989 XRP 0,00065717 XRP
2021-07-14 149.079 XRP 130.181 XRP 0,00064093 XRP 0,00065989 XRP
2021-07-13 156.672 XRP 134.145 XRP 0,00066409 XRP 0,00064093 XRP
2021-07-12 168.749 XRP 135.764 XRP 0,00071314 XRP 0,00066409 XRP
2021-07-11 160.013 XRP 79.515 XRP 0,00067590 XRP 0,00071314 XRP
2021-07-10 232.467 XRP 4.903 XRP 0,00098241 XRP 0,00067590 XRP
2021-07-09 217.204 XRP 17.173 XRP 0,00091894 XRP 0,00098241 XRP
2021-07-08 211.448 XRP 9.371 XRP 0,00088178 XRP 0,00091894 XRP
2021-07-07 173.325 XRP 51.048 XRP 0,00074236 XRP 0,00088178 XRP
2021-07-06 158.781 XRP 124.029 XRP 0,00067634 XRP 0,00074236 XRP
2021-07-05 144.497 XRP 106.454 XRP 0,00061723 XRP 0,00067634 XRP
2021-07-04 139.795 XRP 100.201 XRP 0,00059078 XRP 0,00061723 XRP
2021-07-03 164.242 XRP 142.800 XRP 0,00069114 XRP 0,00059078 XRP
2021-07-02 127.222 XRP 106.163 XRP 0,00053764 XRP 0,00069114 XRP
2021-07-01 122.080 XRP 108.207 XRP 0,00051228 XRP 0,00053764 XRP
2021-06-30 107.699 XRP 81.396 XRP 0,00045624 XRP 0,00051228 XRP
2021-06-29 137.582 XRP 81.499 XRP 0,00058068 XRP 0,00045624 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android