aeternity  (AE)
Aeternity (AE)
$0,169921 0.5%
0,00042835 ETH -1.6%
1.761 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$61.511.972
KL giao dịch trong 24 giờ
$12.307.820
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,167985 / $0,188895
Cung lưu thông
363.084.785 / 536.306.702
AE
USD

Aeternity CLP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-06 132,38 CLP$ N/A
2020-08-05 130,51 CLP$ 132,38 CLP$
2020-08-04 130,07 CLP$ 130,51 CLP$
2020-08-03 127,04 CLP$ 130,07 CLP$
2020-08-02 131,87 CLP$ 127,04 CLP$
2020-08-01 121,53 CLP$ 131,87 CLP$
2020-07-31 122,41 CLP$ 121,53 CLP$
2020-07-30 121,54 CLP$ 122,41 CLP$
2020-07-29 122,45 CLP$ 121,54 CLP$
2020-07-28 124,23 CLP$ 122,45 CLP$
2020-07-27 132,24 CLP$ 124,23 CLP$
2020-07-26 124,61 CLP$ 132,24 CLP$
2020-07-25 122,65 CLP$ 124,61 CLP$
2020-07-24 126,00 CLP$ 122,65 CLP$
2020-07-23 127,22 CLP$ 126,00 CLP$
2020-07-22 128,66 CLP$ 127,22 CLP$
2020-07-21 133,42 CLP$ 128,66 CLP$
2020-07-20 118,91 CLP$ 133,42 CLP$
2020-07-19 117,34 CLP$ 118,91 CLP$
2020-07-18 112,36 CLP$ 117,34 CLP$
2020-07-17 116,61 CLP$ 112,36 CLP$
2020-07-16 115,21 CLP$ 116,61 CLP$
2020-07-15 115,54 CLP$ 115,21 CLP$
2020-07-14 116,51 CLP$ 115,54 CLP$
2020-07-13 118,78 CLP$ 116,51 CLP$
2020-07-12 121,60 CLP$ 118,78 CLP$
2020-07-11 119,93 CLP$ 121,60 CLP$
2020-07-10 114,66 CLP$ 119,93 CLP$
2020-07-09 113,64 CLP$ 114,66 CLP$
2020-07-08 106,52 CLP$ 113,64 CLP$
2020-07-07 108,59 CLP$ 106,52 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android