🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
agouti  (AGU)
Agouti (AGU)
$0,00271107
0,00000014 BTC
21 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$6.582,95
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,00271107
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
N/A / N/A
Cung lưu thông
2.428.174 / 3.000.000
AGU
USD

Agouti BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-30 68,981 BCH 0,00081595 BCH 0,00000907 BCH N/A
2020-11-29 68,981 BCH 0,00081595 BCH 0,00000907 BCH 0,00000907 BCH
2020-11-27 20,320604 BCH 0,00025276 BCH 0,00000843 BCH 0,00000907 BCH
2020-11-26 20,320604 BCH 0,00025276 BCH 0,00000843 BCH 0,00000843 BCH
2020-11-24 12,582640 BCH 0,00025874 BCH 0,00000809 BCH 0,00000843 BCH
2020-11-23 17,730719 BCH 0,00116190 BCH 0,00000518 BCH 0,00000809 BCH
2020-11-22 27,316367 BCH 0,00041692 BCH 0,00001129 BCH 0,00000518 BCH
2020-11-21 33,447235 BCH 0,02892170 BCH 0,00001092 BCH 0,00001129 BCH
2020-11-20 184,883 BCH 0,00120364 BCH 0,00001297 BCH 0,00001092 BCH
2020-11-19 22,912664 BCH 0,00074451 BCH 0,00001243 BCH 0,00001297 BCH
2020-11-18 30,081425 BCH 0,00359518 BCH 0,00000944 BCH 0,00001243 BCH
2020-11-17 30,081425 BCH 0,00001237 BCH 0,00001239 BCH 0,00000944 BCH
2020-11-16 21,502886 BCH 0,00002763 BCH 0,00000921 BCH 0,00001239 BCH
2020-11-15 27,214235 BCH 0,00963870 BCH 0,00001129 BCH 0,00000921 BCH
2020-11-14 26,064725 BCH 0,00400379 BCH 0,00001257 BCH 0,00001129 BCH
2020-11-13 26,064725 BCH 0,00400379 BCH 0,00001257 BCH 0,00001257 BCH
2020-11-12 24,702524 BCH 0,00001017 BCH 0,00001017 BCH 0,00001257 BCH
2020-11-11 24,552544 BCH 0,00028312 BCH 0,00001011 BCH 0,00001017 BCH
2020-11-10 23,954260 BCH 0,02309807 BCH 0,00001150 BCH 0,00001011 BCH
2020-11-09 27,202801 BCH 0,00165511 BCH 0,00001035 BCH 0,00001150 BCH
2020-11-08 25,576812 BCH 0,00007373 BCH 0,00001053 BCH 0,00001035 BCH
2020-11-07 30,796933 BCH 0,00209987 BCH 0,00001094 BCH 0,00001053 BCH
2020-11-06 26,658181 BCH 0,00001098 BCH 0,00001098 BCH 0,00001094 BCH
2020-11-05 29,905114 BCH 0,00027941 BCH 0,00001118 BCH 0,00001098 BCH
2020-11-04 29,905114 BCH 0,00027941 BCH 0,00001118 BCH 0,00001118 BCH
2020-11-03 24,033909 BCH 0,00019881 BCH 0,00000994 BCH 0,00001118 BCH
2020-11-02 23,838620 BCH 0,00020617 BCH 0,00000982 BCH 0,00000994 BCH
2020-11-01 26,568286 BCH 0,00243510 BCH 0,00001047 BCH 0,00000982 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android