Tiền ảo: 5874
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 225.446.681.195 $ 0,43%
Lưu lượng 24 giờ: 47.714.765.449 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,78%
XRP 5,53%
aion  (AION)
Aion (AION)
$0,07280940 4,3%
0,00000876 BTC 4,3%
1.518 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$25.766.414
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.840.540
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,06520092 / $0,07372785
Circulating Supply
353.888.576 / 465.934.587
AION
USD

Aion (Nhà phát triển)

316
Sao
83
Người xem
106
Bản cập nhật
38
Người đóng góp
583
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
40
Sao
7
Người xem
14
Bản cập nhật
4
Người đóng góp
7
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
33
Sao
14
Người xem
12
Bản cập nhật
11
Người đóng góp
43
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề