aion  (AION)
Aion (AION)
$0,103679 -0.4%
0,00000926 BTC 0.5%
2.500 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$46.545.500
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.585.692
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,101926 / $0,104582
Cung lưu thông
448.954.390 / 465.934.587
AION
USD

Aion DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-05 0,657090 kr. N/A
2020-08-04 0,651082 kr. 0,657090 kr.
2020-08-03 0,647173 kr. 0,651082 kr.
2020-08-02 0,649690 kr. 0,647173 kr.
2020-08-01 0,644557 kr. 0,649690 kr.
2020-07-31 0,668107 kr. 0,644557 kr.
2020-07-30 0,641607 kr. 0,668107 kr.
2020-07-29 0,669539 kr. 0,641607 kr.
2020-07-28 0,611005 kr. 0,669539 kr.
2020-07-27 0,692492 kr. 0,611005 kr.
2020-07-26 0,722954 kr. 0,692492 kr.
2020-07-25 0,738088 kr. 0,722954 kr.
2020-07-24 0,753944 kr. 0,738088 kr.
2020-07-23 0,762532 kr. 0,753944 kr.
2020-07-22 0,754102 kr. 0,762532 kr.
2020-07-21 0,734740 kr. 0,754102 kr.
2020-07-20 0,769339 kr. 0,734740 kr.
2020-07-19 0,714128 kr. 0,769339 kr.
2020-07-18 0,712384 kr. 0,714128 kr.
2020-07-17 0,706880 kr. 0,712384 kr.
2020-07-16 0,749014 kr. 0,706880 kr.
2020-07-15 0,734063 kr. 0,749014 kr.
2020-07-14 0,723236 kr. 0,734063 kr.
2020-07-13 0,754651 kr. 0,723236 kr.
2020-07-12 0,786203 kr. 0,754651 kr.
2020-07-11 0,739922 kr. 0,786203 kr.
2020-07-10 0,692922 kr. 0,739922 kr.
2020-07-09 0,731989 kr. 0,692922 kr.
2020-07-08 0,706453 kr. 0,731989 kr.
2020-07-07 0,667601 kr. 0,706453 kr.
2020-07-06 0,650316 kr. 0,667601 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android