aion  (AION)
Aion (AION)
$0,114961 -11.5%
0,00001009 BTC -7.6%
2.552 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$51.707.572
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.488.126
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,113039 / $0,132672
Cung lưu thông
448.954.390 / 465.934.587
AION
USD

Aion LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-11 23,34 Rs N/A
2020-08-10 22,19 Rs 23,34 Rs
2020-08-09 20,92 Rs 22,19 Rs
2020-08-08 21,22 Rs 20,92 Rs
2020-08-07 19,56 Rs 21,22 Rs
2020-08-06 19,46 Rs 19,56 Rs
2020-08-05 19,33 Rs 19,46 Rs
2020-08-04 19,07 Rs 19,33 Rs
2020-08-03 19,01 Rs 19,07 Rs
2020-08-02 19,08 Rs 19,01 Rs
2020-08-01 18,93 Rs 19,08 Rs
2020-07-31 19,78 Rs 18,93 Rs
2020-07-30 18,90 Rs 19,78 Rs
2020-07-29 19,58 Rs 18,90 Rs
2020-07-28 17,94 Rs 19,58 Rs
2020-07-27 20,13 Rs 17,94 Rs
2020-07-26 21,03 Rs 20,13 Rs
2020-07-25 21,47 Rs 21,03 Rs
2020-07-24 21,83 Rs 21,47 Rs
2020-07-23 22,01 Rs 21,83 Rs
2020-07-22 21,72 Rs 22,01 Rs
2020-07-21 20,98 Rs 21,72 Rs
2020-07-20 21,98 Rs 20,98 Rs
2020-07-19 20,37 Rs 21,98 Rs
2020-07-18 20,32 Rs 20,37 Rs
2020-07-17 20,08 Rs 20,32 Rs
2020-07-16 21,33 Rs 20,08 Rs
2020-07-15 20,90 Rs 21,33 Rs
2020-07-14 20,50 Rs 20,90 Rs
2020-07-13 21,30 Rs 20,50 Rs
2020-07-12 22,16 Rs 21,30 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android