Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
allsafe  (ASAFE)
AllSafe (ASAFE)
$0,02134096 3.4%
0,00000156 BTC 2.2%
197 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$240.717
KL giao dịch trong 24 giờ
$455,40
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01901066 / $0,02154371
Cung lưu thông
11.269.332 / 15.000.000
ASAFE
USD

AllSafe LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-31 4.371 LTC 7,526622 LTC 0,00038777 LTC N/A
2020-10-30 4.249 LTC 5,849537 LTC 0,00036630 LTC 0,00038777 LTC
2020-10-29 4.142 LTC 7,107938 LTC 0,00036768 LTC 0,00036630 LTC
2020-10-28 4.071 LTC 5,665785 LTC 0,00036180 LTC 0,00036768 LTC
2020-10-27 3.970 LTC 5,574796 LTC 0,00034539 LTC 0,00036180 LTC
2020-10-26 3.620 LTC 5,786761 LTC 0,00031491 LTC 0,00034539 LTC
2020-10-25 4.607 LTC 7,340855 LTC 0,00039918 LTC 0,00031491 LTC
2020-10-24 4.492 LTC 11,269960 LTC 0,00039941 LTC 0,00039918 LTC
2020-10-23 4.139 LTC 16,528371 LTC 0,00037177 LTC 0,00039941 LTC
2020-10-22 4.703 LTC 8,861520 LTC 0,00041781 LTC 0,00037177 LTC
2020-10-21 4.967 LTC 7,339583 LTC 0,00043957 LTC 0,00041781 LTC
2020-10-20 4.778 LTC 7,778638 LTC 0,00042467 LTC 0,00043957 LTC
2020-10-19 4.887 LTC 7,451851 LTC 0,00043458 LTC 0,00042467 LTC
2020-10-18 4.891 LTC 6,857993 LTC 0,00043454 LTC 0,00043458 LTC
2020-10-17 4.962 LTC 9,821220 LTC 0,00044123 LTC 0,00043454 LTC
2020-10-16 4.754 LTC 7,553889 LTC 0,00042525 LTC 0,00044123 LTC
2020-10-15 4.615 LTC 7,496003 LTC 0,00041056 LTC 0,00042525 LTC
2020-10-14 4.565 LTC 8,484475 LTC 0,00040614 LTC 0,00041056 LTC
2020-10-13 4.815 LTC 7,337641 LTC 0,00043538 LTC 0,00040614 LTC
2020-10-12 4.783 LTC 6,434619 LTC 0,00042732 LTC 0,00043538 LTC
2020-10-11 4.933 LTC 5,724328 LTC 0,00043849 LTC 0,00042732 LTC
2020-10-10 5.042 LTC 50,576 LTC 0,00044476 LTC 0,00043849 LTC
2020-10-09 4.641 LTC 11,786773 LTC 0,00041356 LTC 0,00044476 LTC
2020-10-08 4.782 LTC 14,064309 LTC 0,00042617 LTC 0,00041356 LTC
2020-10-07 5.007 LTC 5,694504 LTC 0,00044591 LTC 0,00042617 LTC
2020-10-06 4.993 LTC 6,972683 LTC 0,00044303 LTC 0,00044591 LTC
2020-10-05 5.030 LTC 5,348380 LTC 0,00044878 LTC 0,00044303 LTC
2020-10-04 5.004 LTC 6,860448 LTC 0,00044576 LTC 0,00044878 LTC
2020-10-03 5.071 LTC 11,547557 LTC 0,00045004 LTC 0,00044576 LTC
2020-10-02 5.048 LTC 7,427814 LTC 0,00044917 LTC 0,00045004 LTC
2020-10-01 5.049 LTC 4,782630 LTC 0,00045010 LTC 0,00044917 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android