Tiền ảo: 5215
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 289.430.320.068 $ 10%
Lưu lượng 24 giờ: 80.229.638.340 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,34%
XRP 4,78%
ankr network  (ANKR)
Ankr Network (ANKR)
$0,00918240 5,1%
0,00004069 ETH -0,78%
138 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$24.098.950
KL giao dịch trong 24 giờ
$6.600.410
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00860147 / $0,00927847
Nguồn cung khả dụng
2.624.471.112 / 10.000.000.000
ANKR
USD

Ankr Network (Nhà phát triển)

8
Sao
12
Người xem
3
Bản cập nhật
10
Người đóng góp
132
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
15
Sao
12
Người xem
2
Bản cập nhật
8
Người đóng góp
61
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
10
Sao
12
Người xem
1
Bản cập nhật
3
Người đóng góp
30
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
10
Sao
14
Người xem
1
Bản cập nhật
7
Người đóng góp
53
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
9
Sao
4
Người xem
1
Bản cập nhật
1
Người đóng góp
2
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề