Tiền ảo: 5220
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 283.911.308.146 $ 4,8%
Lưu lượng 24 giờ: 79.879.575.591 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,35%
XRP 4,81%
ankr network  (ANKR)
Ankr Network (ANKR)
$0,00997513 13%
0,00004483 ETH 11%
139 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$26.179.433
KL giao dịch trong 24 giờ
$8.127.704
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00860147 / $0,00997402
Nguồn cung khả dụng
2.624.471.178 / 10.000.000.000
ANKR
USD

Sàn giao dịch Ankr Network

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
11,8 KRW
0.85% 21.503 $ 27.163 $
1.055.263 $
105029977,722 ANKR
13,02% Gần đây
2
0 $
0,00000094 BTC
1.05% 3.976 $ 87.454 $
181.073 $
18307876,043 ANKR
2,22% Gần đây
3
0 $
0,00033667 BNB
0.62% 1.413 $ 4 $
207.042 $
21034240,000 ANKR-
2,55% Gần đây
4
0 $
0,00000095 BTC
1.04% 436 $ 1.245 $
78.137 $
7852068,960 ANKR
0,96% Gần đây
5
0 $
0,00004454 ETH
0.89% 112 $ 194 $
6.556 $
662790,380 ANKR
0,08% Gần đây
6
0 $
0,000000937 BTC
1.48% 996 $ 70.326 $
1.548.913 $
157753840,000 ANKR
19,10% Gần đây
7
MXC MXC
0 $
0,010057 USDT
0.05% 5.905 $ 4.954 $
2.000.065 $
198074432,490 ANKR
24,66% Gần đây
8
0 $
11,7 KRW
0.85% 47.802 $ 57.077 $
473.666 $
47546754,639 ANKR
5,84% Gần đây
9
0 $
0,00000094 BTC
1.05% 3.962 $ 87.141 $
181.056 $
18307876,043 ANKR
2,22% Gần đây
10
0 $
0,00984 USDT
1.01% 5.475 $ 971 $
1.192.259 $
120678008,690 ANKR
14,70% Gần đây
11
MXC MXC
0 $
0,00004492 ETH
0.91% 2.232 $ 52 $
455.299 $
45626174,535 ANKR
5,61% Gần đây
12
MXC MXC
0 $
0,000000946 BTC
1.88% 274 $ 527 $
404.804 $
40836267,236 ANKR
4,99% Gần đây
13
0 $
0,0000009053 BTC
2.54% 0 $ 10 $
22.948 $
2415470,000 ANKR
0,28% Gần đây
14
0 $
0,0000419462 ETH
3.88% 0 $ 11 $
22.673 $
2435320,000 ANKR
0,28% Gần đây
15
0 $
0,00000089 BTCB-1DE
6.59% 0 $ 0 $
6.516 $
700000,000 ANKR-
0,08% khoảng 2 giờ trước
16
0 $
0,000045 ETH
5.22% 49 $ 0 $
177 $
17762,728 ANKR
0,00% khoảng 1 giờ trước
17
0 $
11,17 KRW
9.96% 0 $ 0 $
407 $
42744,806 ANKR
0,01% Gần đây
18
0 $
0,009888 USDT
0.61% 51 $ 69 $
265.925 $
26771807,780 ANKR
3,28% Gần đây
19
0 $
0,00004348 ETH
53.13% 0 $ 0 $
7.463 $
773321,333 ANKR
0,09% Gần đây
20
0 $
0,055383 TRY
43.92% 0 $ 0 $
386 $
39271,955 ANKR
0,00% khoảng 2 giờ trước -
21
0 $
0,000054 ETH
77.01% - -
70 $
5904,570 ANKR
0,00% Gần đây -
22
0 $
0,00000088 BTC
88.8% 0 $ 0 $
9.658 $
1035251,125 ANKR
khoảng 6 giờ trước -
23
0 $
0,00004052 ETH
16.57% 0 $ 0 $
295 $
31766,282 ANKR
khoảng 8 giờ trước -
24
0 $
0,00000071 BTC
81.72% 0 $ 32 $
7 $
969,233 ANKR
khoảng 19 giờ trước -
25
0 $
0,000038367 ETH
11.15% 0 $ 306 $
0 $
0,000 ANKR
2 ngày trước -
26
0 $
0,00000125 BTC
98.96% 170 $ 0 $
0 $
1,000 ANKR
1 ngày trước -
27
0 $
0,00000071 BTC
81.72% 0 $ 32 $
0 $
0,000 ANKR
1 ngày trước -
28
0 $
0,000087 ETH
91.95% 9 $ 0 $
0 $
0,000 ANKR
1 ngày trước -
29
0 $
0,000087 ETH
91.95% 9 $ 0 $
0 $
1,974 ANKR
khoảng 20 giờ trước -
30
0 $
0,00000076 BTC
68.1% - -
0 $
0,000 ANKR
khoảng 22 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale