Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
arround.io  (ARR)
Arround.io (ARR)
$0,01171666 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-05-19 20:49:22 UTC (10 ngày trước)
13 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 3.000.000.000
ARR
USD

Arround.io VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-03-06 4,98 Bs.F N/A
2020-01-16 357,52 Bs.F 4,98 Bs.F
2019-12-15 3.799,88 Bs.F 357,52 Bs.F
2019-12-07 3.799,88 Bs.F 3.799,88 Bs.F
2019-12-06 3.799,88 Bs.F 3.799,88 Bs.F
2019-11-23 193,04 Bs.F 3.799,88 Bs.F
2019-11-22 193,04 Bs.F 193,04 Bs.F
2019-11-21 193,04 Bs.F 193,04 Bs.F
2019-11-13 193,04 Bs.F 193,04 Bs.F
2019-11-03 193,04 Bs.F 193,04 Bs.F
2019-11-02 193,04 Bs.F 193,04 Bs.F
2019-10-20 193,04 Bs.F 193,04 Bs.F
2019-10-19 193,04 Bs.F 193,04 Bs.F
2019-10-10 204,34 Bs.F 193,04 Bs.F
2019-10-09 204,34 Bs.F 204,34 Bs.F
2019-10-08 248,49 Bs.F 204,34 Bs.F
2019-10-06 248,49 Bs.F 248,49 Bs.F
2019-09-30 206,16 Bs.F 248,49 Bs.F
2019-09-25 206,16 Bs.F 206,16 Bs.F
2019-09-15 206,16 Bs.F 206,16 Bs.F
2019-09-08 206,16 Bs.F 206,16 Bs.F
2019-08-23 206,16 Bs.F 206,16 Bs.F
2019-08-22 206,02 Bs.F 206,16 Bs.F
2019-08-21 259,53 Bs.F 206,02 Bs.F
2019-08-20 232,89 Bs.F 259,53 Bs.F
2019-08-19 156,12 Bs.F 232,89 Bs.F
2019-08-18 167,07 Bs.F 156,12 Bs.F
2019-08-17 184,99 Bs.F 167,07 Bs.F
2019-08-16 27,45 Bs.F 184,99 Bs.F
2019-08-15 95,01 Bs.F 27,45 Bs.F
2019-08-14 95,10 Bs.F 95,01 Bs.F
2019-08-13 184,95 Bs.F 95,10 Bs.F
2019-08-12 185,29 Bs.F 184,95 Bs.F
2019-08-11 48,38 Bs.F 185,29 Bs.F
2019-08-10 184,27 Bs.F 48,38 Bs.F
2019-08-09 245,00 Bs.F 184,27 Bs.F
2019-08-08 184,96 Bs.F 245,00 Bs.F
2019-08-07 185,22 Bs.F 184,96 Bs.F
2019-08-06 187,94 Bs.F 185,22 Bs.F
2019-08-05 229,70 Bs.F 187,94 Bs.F
2019-08-04 109,88 Bs.F 229,70 Bs.F
2019-08-03 185,80 Bs.F 109,88 Bs.F
2019-08-02 94,94 Bs.F 185,80 Bs.F
2019-08-01 376,04 Bs.F 94,94 Bs.F
2019-07-31 403,50 Bs.F 376,04 Bs.F
2019-07-30 434,79 Bs.F 403,50 Bs.F
2019-07-29 434,67 Bs.F 434,79 Bs.F
2019-07-28 434,81 Bs.F 434,67 Bs.F
2019-07-27 435,26 Bs.F 434,81 Bs.F
2019-07-26 434,59 Bs.F 435,26 Bs.F
2019-07-25 434,60 Bs.F 434,59 Bs.F
2019-07-24 434,57 Bs.F 434,60 Bs.F
2019-07-23 434,55 Bs.F 434,57 Bs.F
2019-07-22 434,73 Bs.F 434,55 Bs.F
2019-07-21 435,17 Bs.F 434,73 Bs.F
2019-07-20 435,04 Bs.F 435,17 Bs.F
2019-07-19 434,87 Bs.F 435,04 Bs.F
2019-07-18 434,82 Bs.F 434,87 Bs.F
2019-07-17 434,75 Bs.F 434,82 Bs.F
2019-07-16 435,14 Bs.F 434,75 Bs.F
2019-07-15 434,84 Bs.F 435,14 Bs.F
2019-07-14 435,29 Bs.F 434,84 Bs.F
2019-07-13 435,35 Bs.F 435,29 Bs.F
2019-07-12 434,77 Bs.F 435,35 Bs.F
2019-07-11 434,73 Bs.F 434,77 Bs.F
2019-07-10 404,14 Bs.F 434,73 Bs.F
2019-07-09 405,30 Bs.F 404,14 Bs.F
2019-07-08 403,89 Bs.F 405,30 Bs.F
2019-07-07 403,71 Bs.F 403,89 Bs.F
2019-07-06 403,58 Bs.F 403,71 Bs.F
2019-07-05 403,81 Bs.F 403,58 Bs.F
2019-07-03 404,30 Bs.F 403,81 Bs.F
2019-07-02 434,65 Bs.F 404,30 Bs.F
2019-07-01 434,76 Bs.F 434,65 Bs.F
2019-06-30 435,16 Bs.F 434,76 Bs.F
2019-06-29 435,83 Bs.F 435,16 Bs.F
2019-06-28 434,55 Bs.F 435,83 Bs.F
2019-06-27 435,23 Bs.F 434,55 Bs.F
2019-06-26 434,89 Bs.F 435,23 Bs.F
2019-06-25 435,28 Bs.F 434,89 Bs.F
2019-06-24 434,81 Bs.F 435,28 Bs.F
2019-06-23 434,98 Bs.F 434,81 Bs.F
2019-06-22 435,20 Bs.F 434,98 Bs.F
2019-06-21 435,45 Bs.F 435,20 Bs.F
2019-06-20 434,62 Bs.F 435,45 Bs.F
2019-06-19 434,46 Bs.F 434,62 Bs.F
2019-06-18 296,46 Bs.F 434,46 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android