Tiền ảo: 5876
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 224.581.902.676 $ -0,68%
Lưu lượng 24 giờ: 47.459.330.242 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,80%
XRP 5,55%
augur  (REP)
Augur (REP)
$8,26 -0,73%
0,04520086 ETH -0,37%
4.761 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$90.860.597
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.151.145
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$8,10 / $8,42
Circulating Supply
11.000.000 / 11.000.000
REP
USD

Augur (Nhà phát triển)

559
Sao
101
Người xem
134
Bản cập nhật
34
Người đóng góp
561
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
132
Sao
42
Người xem
31
Bản cập nhật
25
Người đóng góp
432
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
415
Sao
84
Người xem
105
Bản cập nhật
49
Người đóng góp
2211
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
108
Sao
15
Người xem
33
Bản cập nhật
27
Người đóng góp
1311
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
75
Sao
36
Người xem
34
Bản cập nhật
25
Người đóng góp
820
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề