Tiền ảo: 5186
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 272.261.654.283 $ 4,8%
Lưu lượng 24 giờ: 85.543.676.351 $
Ưu thế:
BTC 65,2%
ETH 8,52%
XRP 5,03%
augur  (REP)
Augur (REP)
$11,49 8,4%
0,05367025 ETH 1,9%
4.586 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$126.876.080
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.444.446
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$10,31 / $11,56
Nguồn cung khả dụng
11.000.000 / 11.000.000
REP
USD

Augur (Hướng dẫn)