Tiền ảo: 6312
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 191.987.661.923 $ 0,11%
Lưu lượng 24 giờ: 39.093.852.342 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 8,01%
XRP 4,83%
augur  (REP)
Augur (REP)
$9,99 1,5%
0,07077690 ETH 1,5%
4.896 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$109.842.653
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.895.517
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$9,78 / $10,21
Cung lưu thông
11.000.000 / 11.000.000
REP
USD

Augur (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-16 41,34 RM N/A
2019-12-15 40,71 RM 41,34 RM
2019-12-14 41,91 RM 40,71 RM
2019-12-13 41,89 RM 41,91 RM
2019-12-12 42,42 RM 41,89 RM
2019-12-11 42,59 RM 42,42 RM
2019-12-10 42,19 RM 42,59 RM
2019-12-09 43,13 RM 42,19 RM
2019-12-08 43,18 RM 43,13 RM
2019-12-07 43,44 RM 43,18 RM
2019-12-06 44,45 RM 43,44 RM
2019-12-05 41,60 RM 44,45 RM
2019-12-04 42,47 RM 41,60 RM
2019-12-03 42,61 RM 42,47 RM
2019-12-02 44,54 RM 42,61 RM
2019-12-01 45,17 RM 44,54 RM
2019-11-30 45,64 RM 45,17 RM
2019-11-29 44,59 RM 45,64 RM
2019-11-28 45,01 RM 44,59 RM
2019-11-27 45,29 RM 45,01 RM
2019-11-26 43,75 RM 45,29 RM
2019-11-25 42,67 RM 43,75 RM
2019-11-24 46,84 RM 42,67 RM
2019-11-23 45,05 RM 46,84 RM
2019-11-22 47,64 RM 45,05 RM
2019-11-21 50,10 RM 47,64 RM
2019-11-20 43,12 RM 50,10 RM
2019-11-19 45,52 RM 43,12 RM
2019-11-18 47,58 RM 45,52 RM
2019-11-17 46,16 RM 47,58 RM
2019-11-16 44,80 RM 46,16 RM