Tiền ảo: 6114
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 240.875.117.033 $ 0,45%
Lưu lượng 24 giờ: 51.948.245.015 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,43%
XRP 4,90%
augur  (REP)
Augur (REP)
$11,63 -2,3%
0,06216040 ETH -3,1%
4.829 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$127.929.867
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.849.245
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$11,52 / $12,02
Cung lưu thông
11.000.000 / 11.000.000
REP
USD

Augur (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-13 152,356 XLM N/A
2019-11-12 148,106 XLM 152,356 XLM
2019-11-11 154,763 XLM 148,106 XLM
2019-11-10 163,663 XLM 154,763 XLM
2019-11-09 158,448 XLM 163,663 XLM
2019-11-08 150,911 XLM 158,448 XLM
2019-11-07 146,772 XLM 150,911 XLM
2019-11-06 147,343 XLM 146,772 XLM
2019-11-05 164,749 XLM 147,343 XLM
2019-11-04 147,241 XLM 164,749 XLM
2019-11-03 139,678 XLM 147,241 XLM
2019-11-02 132,634 XLM 139,678 XLM
2019-11-01 138,725 XLM 132,634 XLM
2019-10-31 138,296 XLM 138,725 XLM
2019-10-30 139,775 XLM 138,296 XLM
2019-10-29 139,814 XLM 139,775 XLM
2019-10-28 131,705 XLM 139,814 XLM
2019-10-27 131,171 XLM 131,705 XLM
2019-10-26 126,139 XLM 131,171 XLM
2019-10-25 125,540 XLM 126,139 XLM
2019-10-24 122,401 XLM 125,540 XLM
2019-10-23 126,881 XLM 122,401 XLM
2019-10-22 128,795 XLM 126,881 XLM
2019-10-21 128,770 XLM 128,795 XLM
2019-10-20 128,172 XLM 128,770 XLM
2019-10-19 130,069 XLM 128,172 XLM
2019-10-18 128,368 XLM 130,069 XLM
2019-10-17 129,606 XLM 128,368 XLM
2019-10-16 127,195 XLM 129,606 XLM
2019-10-15 127,524 XLM 127,195 XLM
2019-10-14 136,711 XLM 127,524 XLM