Tiền ảo: 4644
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 246.057.228.928 $ 0,15%
Lưu lượng 24 giờ: 57.512.569.134 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 10,9%
XRP 6,76%
augur  (REP)
Augur (REP)
$20,62 -4,9%
0,08190265 ETH -5,8%
4.413 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$226.972.688
KL giao dịch trong 24 giờ
$23.203.767
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$20,07 / $21,91
Nguồn cung khả dụng
11.000.000 / 11.000.000
REP
USD

Sàn giao dịch Augur

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
21 $
0,002605 BTC
0.08% 46.290 $ 33.333 $
1.814.137 $
88115,110 REP
7,82% Gần đây
2
21 $
0,0026007 BTC
0.47% 72.132 $ 39.807 $
968.742 $
47093,022 REP
4,17% Gần đây
3
21 $
20,76 USD
0.05% 40.228 $ 28.350 $
626.134 $
30160,577 REP
2,70% Gần đây
4
21 $
0,00261733 BTC
0.93% 48.425 $ 34.485 $
82.047 $
3960,123 REP
0,35% Gần đây
5
21 $
0,08156 ETH
0.61% 35.714 $ 47.591 $
30.519 $
1487,857 REP
0,13% Gần đây
6
21 $
0,00261733 BTC
0.93% 44.089 $ 34.748 $
82.073 $
3960,123 REP
0,35% Gần đây
7
21 $
0,725 BNB
0.41% 5.135 $ 70.685 $
95.252 $
4617,779 REP
0,41% Gần đây
8
21 $
24700 KRW
0.04% 11.673 $ 17.842 $
630.499 $
30486,817 REP
2,72% Gần đây
9
21 $
18,568 EUR
0.67% 1.368 $ 35.367 $
245.629 $
11868,525 REP
1,06% Gần đây
10
21 $
0,00259855 BTC
0.49% 20.701 $ 23.496 $
45.629 $
2216,979 REP
0,20% Gần đây
11
21 $
0,081653 ETH
1.2% 4.226 $ 32.017 $
149.447 $
7260,604 REP
0,64% Gần đây
12
21 $
0,00259162 BTC
1.91% 2.536 $ 16.105 $
310.864 $
15131,700 REP
1,34% khoảng 2 giờ trước
13
21 $
0,00260093 BTC
2.17% 12.151 $ 25.868 $
577 $
28,016 REP
0,00% Gần đây
14
21 $
20,50002001 USDT
1.57% 14.329 $ 19.497 $
55.514 $
2706,127 REP
0,24% Gần đây
15
21 $
0,002608 BTC
0.54% 12.035 $ 15.616 $
95.964 $
4653,700 REP
0,41% Gần đây
16
21 $
20,665 USD
0.47% 22.289 $ 6.036 $
54.845 $
2654,020 REP
0,24% Gần đây
17
21 $
0,08149 ETH
0.33% 6.831 $ 8.065 $
237.590 $
11577,187 REP
1,02% Gần đây
18
21 $
0,08181448 ETH
0.23% 14.890 $ 12.468 $
5.969 $
289,494 REP
0,03% Gần đây
19
21 $
0,002605 XBT
0.15% 1.395 $ 5.991 $
147.002 $
7136,815 REP
0,63% Gần đây
20
21 $
20,79 USD
2.45% 9.632 $ 9.787 $
426 $
20,481 REP
0,00% khoảng 3 giờ trước
21
21 $
0,08182866 ETH
0.47% 6.085 $ 10.581 $
11.382 $
548,395 REP
0,05% khoảng 2 giờ trước
22
20 $
20,43439279 USDT
2.78% 7.551 $ 2.951 $
92.510 $
4517,056 REP
0,40% khoảng 2 giờ trước
23
20 $
0,08135 ETH
1.66% 1.374 $ 2.478 $
169.133 $
8256,120 REP
0,73% Gần đây
24
21 $
0,08221621 ETH
2.14% 8.251 $ 4.854 $
1.276 $
61,849 REP
0,01% Gần đây
25
21 $
0,08182866 ETH
0.47% 1.310 $ 5.303 $
11.330 $
548,395 REP
0,05% khoảng 2 giờ trước
26
21 $
0,00259827 BTC
0.51% 365 $ 129 $
80.843 $
3935,227 REP
0,35% Gần đây
27
21 $
656 THB
2.09% 544 $ 893 $
11.391 $
554,661 REP
0,05% Gần đây
28
21 $
52,0929 XRP
1.47% 139 $ 113 $
10.643 $
516,333 REP
0,05% Gần đây
29
21 $
0,08198407 ETH
2.42% 271.247 $ 169.348 $
3.220.684 $
155791,490 REP
13,84% khoảng 2 giờ trước
30
21 $
0,002601 BTC
0.08% 510 $ 603 $
1.088.523 $
52931,110 REP
4,69% Gần đây
31
21 $
0,08174 ETH
0.02% 716 $ 424 $
1.046.490 $
50839,918 REP
4,51% Gần đây
32
21 $
24740 KRW
11.07% 17 $ 6 $
107.047 $
5167,736 REP
0,46% Gần đây
33
21 $
0,002601 BTC
30.03% 75 $ 52 $
949.842 $
46185,940 REP
4,09% Gần đây -
34
21 $
0,00260572 BTC
54.61% 1 $ 1 $
53.956 $
2619,000 REP
0,23% Gần đây -
35
21 $
0,00259494 BTC
0.74% - -
10.470 $
510,339 REP
0,05% Gần đây -
36
21 $
0,08171331 ETH
0.47% - -
4.575 $
222,340 REP
0,02% Gần đây -
37
21 $
0,002655 BTC
4.14% - -
3.355 $
159,678 REP
0,01% Gần đây -
38
21 $
0,08178 ETH
4.58% - -
336 $
16,290 REP
0,00% khoảng 3 giờ trước -
39
20 $
0,0025775 BTC
0.75% - -
316 $
15,436 REP
0,00% khoảng 3 giờ trước -
40
21 $
0,08197 ETH
1.73% - -
1.376.158 $
66668,000 REP
5,93% Gần đây -
41
21 $
20,4864 USDT
12.42% - -
10.367 $
504,790 REP
0,04% Gần đây -
42
21 $
0,08286 ETH
1.5% - -
2.286.998 $
109603,676 REP
9,86% Gần đây -
43
21 $
0,0026 BTC
- - -
5.005.518 $
243498,762 REP
21,57% Gần đây -
44
21 $
0,08176 ETH
- - -
1.972.469 $
95803,423 REP
8,50% Gần đây -
45
21 $
0,0815932703172262 ETH
- - -
6.932 $
337,533 REP
0,03% Gần đây -
46
21 $
0,002602 BTC
- - -
1.333 $
64,758 REP
0,01% Gần đây -
47
21 $
0,0817227 ETH
- - -
1.111 $
53,918 REP
0,00% Gần đây -
48
21 $
0,0817043326066255 ETH
- - -
216 $
10,481 REP
0,00% Gần đây -
49
23 $
27530 KRW
0.29% 26.844 $ 35.158 $
461.235 $
20007,514 REP
1,99% Gần đây
50
20 $
145,4568815 UQC
3.75% 529 $ 1.633 $
32.680 $
1623,279 REP
0,14% khoảng 2 giờ trước
51
23 $
27920 KRW
13.02% 1.347 $ 59 $
3.088 $
132,160 REP
0,01% khoảng 2 giờ trước
52
24 $
0,003044 BTC
0.09% 20.151 $ 59.970 $
1.837.425 $
76195,427 REP
7,90% khoảng 2 giờ trước
53
24 $
0,09615006 ETH
0.11% 51.168 $ 32.051 $
1.336.654 $
55378,246 REP
5,77% Gần đây
54
22 $
22,28437 USD
49.88% 5 $ 0 $
13.052 $
585,712 REP
0,06% Gần đây -
55
40 $
0,00502164 BTC
2.66% - -
5.435 $
136,634 REP
0,02% khoảng 2 giờ trước -
56
20 $
0,07873 ETH
11.57% - -
4.420 $
222,950 REP
0,02% Gần đây -
57
22 $
85,95 PLN
7.74% - -
2.563 $
115,239 REP
0,01% Gần đây -
58
21 $
0,00271034 BTC
19.47% - -
277 $
12,946 REP
0,00% Gần đây -
59
23 $
0,00294586 BTC
46.67% - -
13.590 $
583,200 REP
0,06% Gần đây -
60
19 $
1320 INR
11.61% - -
163 $
8,630 REP
0,00% khoảng 2 giờ trước -
61
13 $
1159,16926196 CREDO
- - -
1 $
0,088 REP
0,00% khoảng 1 giờ trước -
62
20 $
0,0795007599625 WETH
0.94% 622 $ 5.556 $
1.977 $
98,339 REP
khoảng 10 giờ trước
63
21 $
0,081459 ETH
4.82% 76 $ 551 $
1.073 $
52,156 REP
khoảng 4 giờ trước
64
21 $
0,0812000001 ETH
30.35% 62 $ 223 $
345 $
16,800 REP
khoảng 10 giờ trước
65
20 $
0,08 ETH
2.24% - -
413 $
20,353 REP
khoảng 10 giờ trước -
66
24 $
21,54 EUR
26.7% - -
33 $
1,351 REP
5 ngày trước -
67
23 $
26990 KRW
16.34% 280 $ 2.363 $
23 $
1,000 REP
1 ngày trước
68
24 $
0,0957 ETH
0.74% 404 $ 157 $
0 $
0,000 REP
4 ngày trước -
69
21 $
0,002955 BTC
1.07% 7 $ 5 $
0 $
0,000 REP
4 ngày trước -
70
22 $
0,00305983 BTC
19.61% 5 $ 0 $
0 $
0,000 REP
4 ngày trước -
71
20 $
0,00247 BTC
28.53% - -
37.077 $
1890,560 REP
khoảng 4 giờ trước -
72
15 $
0,002 BTC
39.06% - -
9 $
0,551 REP
khoảng 16 giờ trước -
73
24 $
0,095 ETH
69.78% - -
0 $
0,000 REP
4 ngày trước -
74
21 $
0,0852545552152083 ETH
- - -
2.145 $
100,000 REP
khoảng 11 giờ trước -
75
22 $
0,093371 WETH
98.88% - -
13 $
0,560 REP
4 ngày trước -
76
21 $
21 USD
22.77% - -
11 $
0,500 REP
khoảng 11 giờ trước -
77
0 $
0 ETH
62.95% - -
0 $
0,000 REP
4 ngày trước -
78
31 $
44,99 AUD
18.78% - -
0 $
0,000 REP
2 ngày trước -
79
31 $
47,42 NZD
19.94% - -
0 $
0,000 REP
2 ngày trước -
80
31 $
30,87 USD
19.68% - -
0 $
0,000 REP
2 ngày trước -
81
25 $
0,003403 BTC
9.99% - -
0 $
0,000 0CE57
3 ngày trước -
82
22 $
0,0028 BTC
40.48% - -
0 $
0,000 REP
6 ngày trước -
83
26 $
0,109575 ETH
10.0% - -
0 $
0,000 0CE57
3 ngày trước -
84
26 $
0,0032381 BTC
- - -
0 $
0,000 REP
6 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale