Tìm kiếm
Tiền ảo: 4371
Sàn giao dịch: 307
Giá trị vốn hóa thị trường: 181.332.105.339 $ 0,38%
Lưu lượng 24 giờ: 33.546.909.935 $
Ưu thế:
BTC 51,6%
ETH 10,1%
XRP 7,61%
augur  (REP)
Augur (REP)
$21,48 -0,86%
0,12393804 ETH -1,3%
Giá trị vốn hóa thị trường
$236.320.937
KL giao dịch trong 24 giờ
$12.593.265
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$21,42 / $22,39
Nguồn cung khả dụng
11.000.000 / 11.000.000
REP
USD

Sàn giao dịch Augur

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
21 $
0,12394 ETH
-
3.031.090 $
141090,370 REP
24,07% Gần đây
2
21 $
0,00405 BTC
-
2.188.576 $
101825,381 REP
17,37% Gần đây
3
21 $
0,12295 ETH
4.67%
1.447.551 $
67945,000 REP
11,49% Gần đây
4
22 $
21,52 USD
0.23%
858.608 $
39898,128 REP
6,82% Gần đây
5
21 $
0,124 ETH
-
732.238 $
34100,666 REP
5,82% Gần đây
6
21 $
0,004054 BTC
-
711.486 $
33110,380 REP
5,66% Gần đây
7
21 $
0,004052 BTC
0.12%
667.224 $
31065,898 REP
5,30% Gần đây
8
21 $
0,0040445 BTC
0.54%
543.826 $
25360,664 REP
4,32% Gần đây
9
21 $
0,00405 BTC
40.08%
530.799 $
24702,110 REP
4,21% Gần đây
10
22 $
0,1242 ETH
1.47%
336.547 $
15647,940 REP
2,68% Gần đây
11
21 $
0,00405 BTC
0.32%
162.797 $
7576,335 REP
1,29% Gần đây
12
22 $
19,2 EUR
0.63%
146.282 $
6775,029 REP
1,16% Gần đây
13
22 $
24850 KRW
-
127.030 $
5810,057 REP
1,01% Gần đây
14
22 $
0,004121 BTC
1.01%
116.238 $
5316,370 REP
0,92% Gần đây
15
22 $
0,1242 ETH
0.28%
112.123 $
5213,197 REP
0,89% Gần đây
16
21 $
0,00404458 BTC
3.41%
109.292 $
5093,110 REP
0,87% Gần đây
17
22 $
0,124018 ETH
1.05%
104.936 $
4875,170 REP
0,83% Gần đây
18
22 $
24890 KRW
41.19%
93.901 $
4287,913 REP
0,75% Gần đây
19
21 $
0,004047 XBT
0.39%
61.045 $
2841,985 REP
0,48% Gần đây
20
21 $
0,122686 ETH
4.07%
60.845 $
2860,880 REP
0,48% Gần đây
21
22 $
0,1245119762252899 ETH
-
55.995 $
2598,216 REP
0,45% Gần đây
22
22 $
0,886 BNB
0.69%
53.190 $
2435,687 REP
0,42% Gần đây
23
21 $
0,00404066 BTC
-
52.756 $
2460,856 REP
0,42% Gần đây
24
21 $
0,00403615 BTC
0.27%
52.697 $
2460,856 REP
0,42% Gần đây
25
22 $
21,49619275 USDT
1.01%
48.162 $
2232,669 REP
0,38% Gần đây
26
22 $
21,621 USD
0.44%
30.552 $
1413,065 REP
0,24% Gần đây
27
22 $
0,00405383 BTC
0.71%
29.870 $
1388,766 REP
0,24% Gần đây
28
21 $
0,124 ETH
0.64%
17.449 $
811,818 REP
0,14% Gần đây
29
22 $
21,6 USD
3.24%
12.686 $
587,327 REP
0,10% khoảng 3 giờ trước
30
22 $
0,12418147 ETH
0.92%
12.160 $
565,120 REP
0,10% Gần đây
31
22 $
0,12418136 ETH
-
12.160 $
565,120 REP
0,10% khoảng 2 giờ trước
32
22 $
65,2036 XRP
0.6%
10.917 $
507,213 REP
0,09% Gần đây
33
21 $
0,00403868 BTC
0.3%
10.344 $
482,737 REP
0,08% Gần đây
34
21 $
21,4205 USDT
6.83%
10.223 $
476,180 REP
0,08% Gần đây
35
22 $
0,004127504 BTC
60.13%
9.778 $
446,324 REP
0,08% Gần đây
36
22 $
0,1256918317647245 WETH
2.07%
6.305 $
289,741 REP
0,05% khoảng 2 giờ trước
37
21 $
0,12361584 ETH
1.1%
5.810 $
271,087 REP
0,05% Gần đây
38
21 $
24300 KRW
-
3.813 $
178,352 REP
0,03% Gần đây
39
21 $
0,004039 BTC
0.52%
3.242 $
151,278 REP
0,03% Gần đây
40
21 $
0,12333537 ETH
0.93%
2.841 $
132,868 REP
0,02% Gần đây
41
22 $
0,12538445 ETH
2.97%
1.488 $
68,596 REP
0,01% Gần đây
42
21 $
0,00405 BTC
-
1.074 $
49,984 REP
0,01% Gần đây
43
22 $
0,12412 ETH
1.24%
844 $
39,242 REP
0,01% Gần đây
44
21 $
0,12351 ETH
-
815 $
38,079 REP
0,01% Gần đây
45
22 $
0,1245 ETH
0.88%
390 $
18,089 REP
0,00% Gần đây
46
22 $
0,004067 BTC
-
194 $
8,990 REP
0,00% khoảng 2 giờ trước
47
22 $
0,00405502 BTC
11.95%
138 $
6,407 REP
0,00% Gần đây
48
26 $
29260 KRW
0.65%
556.791 $
21628,075 REP
4,42% Gần đây
49
24 $
0,00453936 BTC
-
238.111 $
9886,551 REP
1,89% Gần đây
50
24 $
0,1393682 ETH
-
219.250 $
9075,812 REP
1,74% Gần đây
51
22 $
22,02902 USD
70.48%
12.281 $
557,508 REP
0,10% Gần đây
52
19 $
0,00351608 BTC
20.47%
7.381 $
395,020 REP
0,06% khoảng 1 giờ trước
53
22 $
0,00414979 BTC
2.14%
539 $
24,483 REP
0,00% Gần đây
54
10 $
604,67248082 CREDO
-
0 $
0,010 REP
0,00% Gần đây
55
19 $
0,0036009 BTC
-
0 $
0,000 REP
0,00% Gần đây
56
21 $
0,00399998 BTC
48.28%
0 $
0,000 REP
0,00% khoảng 3 giờ trước
57
21 $
0,12 ETH
27.61%
0 $
0,000 REP
0,00% khoảng 1 giờ trước
58
3 $
34,000001 TIOX
-
0 $
0,000 REP
0,00% Gần đây
59
21 $
1423 INR
-
16.903 $
824,522 REP
2 ngày trước
60
22 $
0,125846696415798 ETH
-
9.273 $
425,094 REP
khoảng 4 giờ trước
61
22 $
0,1252 ETH
-
881 $
40,593 REP
khoảng 5 giờ trước
62
22 $
0,1257630151677647 ETH
-
719 $
33,000 REP
khoảng 4 giờ trước
63
22 $
1499 INR
12.18%
302 $
14,000 REP
khoảng 5 giờ trước
64
27 $
0,00499999 BTC
36.43%
53 $
2,000 REP
2 ngày trước
65
22 $
0,1276 WETH
-
32 $
1,480 REP
3 ngày trước
66
17 $
15,16 EUR
28.98%
19 $
1,124 REP
6 ngày trước
67
20 $
20,42 USD
38.14%
8 $
0,382 REP
3 ngày trước
68
0 $
0 USD
-
0 $
0,000 REP
3 ngày trước
69
22 $
0,133367 ETH
-
0 $
0,000 0CE57
6 ngày trước
70
24 $
0,004772 BTC
-
0 $
0,000 0CE57
6 ngày trước
71
22 $
705,73 THB
2.23%
3.462 $
156,146 REP
khoảng 3 giờ trước
72
21 $
81,1 PLN
4.05%
482 $
22,618 REP
khoảng 11 giờ trước
73
21 $
0,0039882 BTC
1.05%
211 $
9,985 REP
khoảng 18 giờ trước
74
17 $
19300 KRW
35.45%
34 $
1,999 REP
khoảng 8 giờ trước
75
0 $
0 ETH
-
0 $
0,000 REP
1 ngày trước
76
21 $
0,120082 ETH
2.53%
0 $
0,000 REP
khoảng 14 giờ trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale