Tiền ảo: 5474
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 283.797.456.171 $ 4,1%
Lưu lượng 24 giờ: 57.288.480.105 $
Ưu thế:
BTC 68,3%
ETH 7,69%
XRP 4,28%
b21  (B21)
B21 (B21)
1 người thích điều này