Tiền ảo: 5702
Sàn giao dịch: 372
Giá trị vốn hóa thị trường: 271.307.128.935 $ 2,1%
Lưu lượng 24 giờ: 46.082.944.111 $
Ưu thế:
BTC 67,6%
ETH 8,41%
XRP 4,82%
b21  (B21)
B21 (B21)
1 người thích điều này

B21 (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng