Tiền ảo: 5523
Sàn giao dịch: 369
Giá trị vốn hóa thị trường: 265.283.198.317 $ -2,9%
Lưu lượng 24 giờ: 55.951.223.800 $
Ưu thế:
BTC 67,8%
ETH 7,66%
XRP 4,37%
b21  (B21)
B21 (B21)
1 người thích điều này

Sàn giao dịch B21

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A