Tiền ảo: 5880
Sàn giao dịch: 388
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.944.450.928 $ -2,7%
Lưu lượng 24 giờ: 52.481.438.925 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,68%
XRP 5,62%
b21  (B21)
B21 (B21)
2 người thích điều này

B21 (Xã hội)