Tiền ảo: 5014
Sàn giao dịch: 349
Giá trị vốn hóa thị trường: 338.064.063.940 $ 2,7%
Lưu lượng 24 giờ: 67.944.661.627 $
Ưu thế:
BTC 60,0%
ETH 9,79%
XRP 5,87%
babb  (BAX)
BABB (BAX)
$0,00013033 -14%
0,00000042 ETH -15%
254 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.942.360
KL giao dịch trong 24 giờ
$72.472
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00012957 / $0,00017362
Nguồn cung khả dụng
30.250.000.000 / 50.000.000.000
BAX
USD