Tiền ảo: 5014
Sàn giao dịch: 349
Giá trị vốn hóa thị trường: 341.042.083.453 $ 3,3%
Lưu lượng 24 giờ: 64.267.624.883 $
Ưu thế:
BTC 59,9%
ETH 9,86%
XRP 5,91%
babb  (BAX)
BABB (BAX)
$0,00016064 14%
0,00000051 ETH 11%
254 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$4.859.398
KL giao dịch trong 24 giờ
$41.620
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00013914 / $0,00017362
Nguồn cung khả dụng
30.250.000.000 / 50.000.000.000
BAX
USD

BABB (Tiện ích)

Widgets