👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
baic  (BAIC)
BAIC (BAIC)
$0,00005020 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-01-28 14:19:40 UTC (khoảng 11 giờ trước)
10 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000.000
BAIC
USD

BAIC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-29 0,00151188 NT$ N/A
2020-01-26 0,00259626 NT$ 0,00151188 NT$
2020-01-25 0,00259067 NT$ 0,00259626 NT$
2020-01-24 0,00301182 NT$ 0,00259067 NT$
2020-01-23 0,00301641 NT$ 0,00301182 NT$
2020-01-22 0,00317044 NT$ 0,00301641 NT$
2020-01-21 0,00313558 NT$ 0,00317044 NT$
2020-01-20 0,00311052 NT$ 0,00313558 NT$
2020-01-19 0,00218702 NT$ 0,00311052 NT$
2020-01-17 0,00134470 NT$ 0,00218702 NT$
2020-01-16 0,00026803 NT$ 0,00134470 NT$
2020-01-15 0,00026803 NT$ 0,00026803 NT$
2020-01-14 0,00111809 NT$ 0,00026803 NT$
2020-01-13 0,00111809 NT$ 0,00111809 NT$
2020-01-12 0,00175370 NT$ 0,00111809 NT$
2020-01-09 0,00138532 NT$ 0,00175370 NT$
2020-01-08 0,00138532 NT$ 0,00138532 NT$
2020-01-03 0,00141569 NT$ 0,00138532 NT$
2020-01-02 0,00141569 NT$ 0,00141569 NT$
2020-01-01 0,00133659 NT$ 0,00141569 NT$
2019-12-31 0,00133470 NT$ 0,00133659 NT$
2019-12-30 0,00059146 NT$ 0,00133470 NT$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android