bankcoin reserve  (BCR)
Bankcoin Reserve (BCR)
$1.962,13 -0.2%
0,17907041 BTC -0.2%
1.271 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.938.861
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1.939,23 / $1.966,35
Cung lưu thông
? / 500.000.000
BCR
USD

Bankcoin Reserve AED (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-20 0,00000000 DH 6.287.555 DH 7.185,01 DH N/A
2020-09-19 0,00000000 DH 12.921.151 DH 7.173,58 DH 7.185,01 DH
2020-09-18 0,00000000 DH 20.154.704 DH 7.162,85 DH 7.173,58 DH
2020-09-17 0,00000000 DH 19.040.240 DH 7.181,90 DH 7.162,85 DH
2020-09-16 0,00000000 DH 9.168.114 DH 7.229,32 DH 7.181,90 DH
2020-09-15 0,00000000 DH 9.497.891 DH 7.123,88 DH 7.229,32 DH
2020-09-14 0,00000000 DH 20.096.416 DH 7.101,07 DH 7.123,88 DH
2020-09-13 0,00000000 DH 10.941.965 DH 7.125,92 DH 7.101,07 DH
2020-09-12 0,00000000 DH 9.130.092 DH 7.139,68 DH 7.125,92 DH
2020-09-11 0,00000000 DH 19.515.386 DH 7.114,08 DH 7.139,68 DH
2020-09-10 0,00000000 DH 18.442.974 DH 7.066,04 DH 7.114,08 DH
2020-09-09 0,00000000 DH 18.045.315 DH 7.040,18 DH 7.066,04 DH
2020-09-08 0,00000000 DH 18.572.573 DH 7.102,80 DH 7.040,18 DH
2020-09-07 0,00000000 DH 9.541.609 DH 7.116,95 DH 7.102,80 DH
2020-09-06 0,00000000 DH 19.170.186 DH 7.098,72 DH 7.116,95 DH
2020-09-05 0,00000000 DH 18.587.728 DH 7.118,80 DH 7.098,72 DH
2020-09-04 0,00000000 DH 18.970.356 DH 6.883,16 DH 7.118,80 DH
2020-09-03 0,00000000 DH 9.974.121 DH 7.163,35 DH 6.883,16 DH
2020-09-02 0,00000000 DH 18.558.264 DH 7.173,39 DH 7.163,35 DH
2020-09-01 0,00000000 DH 18.684.903 DH 7.184,80 DH 7.173,39 DH
2020-08-31 0,00000000 DH 16.666.008 DH 7.230,25 DH 7.184,80 DH
2020-08-30 0,00000000 DH 18.574.673 DH 7.200,42 DH 7.230,25 DH
2020-08-29 0,00000000 DH 19.488.792 DH 7.157,67 DH 7.200,42 DH
2020-08-28 0,00000000 DH 16.971.340 DH 7.095,61 DH 7.157,67 DH
2020-08-27 0,00000000 DH 29.973.041 DH 7.164,06 DH 7.095,61 DH
2020-08-26 0,00000000 DH 28.346.055 DH 6.985,78 DH 7.164,06 DH
2020-08-25 0,00000000 DH 29.763.927 DH 7.121,74 DH 6.985,78 DH
2020-08-24 0,00000000 DH 31.533.883 DH 7.131,98 DH 7.121,74 DH
2020-08-23 0,00000000 DH 33.536.015 DH 7.140,83 DH 7.131,98 DH
2020-08-22 0,00000000 DH 34.901.036 DH 7.115,11 DH 7.140,83 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android