👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
bankera  (BNK)
Bankera (BNK)
$0,00156959 -7,5%
0,00000957 ETH -1,7%
888 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$17.143.856
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.040,38
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00018262 / $0,00171073
Cung lưu thông
10.924.176.189 / 25.000.000.000
BNK
USD

Bankera (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-19 0,00008586 BNB N/A
2020-01-18 0,00008737 BNB 0,00008586 BNB
2020-01-17 0,00009693 BNB 0,00008737 BNB
2020-01-16 0,00009473 BNB 0,00009693 BNB
2020-01-15 0,00010342 BNB 0,00009473 BNB
2020-01-14 0,00010463 BNB 0,00010342 BNB
2020-01-13 0,00010824 BNB 0,00010463 BNB
2020-01-12 0,00010469 BNB 0,00010824 BNB
2020-01-11 0,00010085 BNB 0,00010469 BNB
2020-01-10 0,00010302 BNB 0,00010085 BNB
2020-01-09 0,00010297 BNB 0,00010302 BNB
2020-01-08 0,00009740 BNB 0,00010297 BNB
2020-01-07 0,00011265 BNB 0,00009740 BNB
2020-01-06 0,00010454 BNB 0,00011265 BNB
2020-01-05 0,00009623 BNB 0,00010454 BNB
2020-01-04 0,00009698 BNB 0,00009623 BNB
2020-01-03 0,00009762 BNB 0,00009698 BNB
2020-01-02 0,00009475 BNB 0,00009762 BNB
2020-01-01 0,00009342 BNB 0,00009475 BNB
2019-12-31 0,00008902 BNB 0,00009342 BNB
2019-12-30 0,00009006 BNB 0,00008902 BNB
2019-12-29 0,00009209 BNB 0,00009006 BNB
2019-12-28 0,00009461 BNB 0,00009209 BNB
2019-12-27 0,00009580 BNB 0,00009461 BNB
2019-12-26 0,00008876 BNB 0,00009580 BNB
2019-12-25 0,00009234 BNB 0,00008876 BNB
2019-12-24 0,00009362 BNB 0,00009234 BNB
2019-12-23 0,00009203 BNB 0,00009362 BNB
2019-12-22 0,00008595 BNB 0,00009203 BNB
2019-12-21 0,00008891 BNB 0,00008595 BNB
2019-12-20 0,00008663 BNB 0,00008891 BNB
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android