Tiền ảo: 5900
Sàn giao dịch: 388
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.002.695.516 $ 1,9%
Lưu lượng 24 giờ: 2.037.332.724.822 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,69%
XRP 5,78%
basic attention token  (BAT)
Basic Attention Token (BAT)
$0,226801 11%
0,00127830 ETH 8,3%
6.152 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$306.831.336
KL giao dịch trong 24 giờ
$44.529.082
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,204919 / $0,231038
Circulating Supply
1.353.198.750 / 1.500.000.000
BAT
USD

Basic Attention Token (Tin tức)