bibox token  (BIX)
Bibox Token (BIX)
$0,09052733 1.0%
0,00020624 ETH -3.2%
503 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$10.404.187
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.472.496
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,08897521 / $0,09132106
Cung lưu thông
114.399.166 / 267.941.449
BIX
USD

Bibox Token BDT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-15 7,69 ৳ N/A
2020-08-13 7,73 ৳ 7,69 ৳
2020-08-12 7,86 ৳ 7,73 ৳
2020-08-11 7,85 ৳ 7,86 ৳
2020-08-10 7,73 ৳ 7,85 ৳
2020-08-09 7,66 ৳ 7,73 ৳
2020-08-08 7,58 ৳ 7,66 ৳
2020-08-07 7,73 ৳ 7,58 ৳
2020-08-06 7,65 ৳ 7,73 ৳
2020-08-05 7,67 ৳ 7,65 ৳
2020-08-04 7,80 ৳ 7,67 ৳
2020-08-03 7,43 ৳ 7,80 ৳
2020-08-02 7,91 ৳ 7,43 ৳
2020-08-01 7,65 ৳ 7,91 ৳
2020-07-31 7,69 ৳ 7,65 ৳
2020-07-30 7,77 ৳ 7,69 ৳
2020-07-29 7,67 ৳ 7,77 ৳
2020-07-28 7,74 ৳ 7,67 ৳
2020-07-27 7,82 ৳ 7,74 ৳
2020-07-26 8,07 ৳ 7,82 ৳
2020-07-25 7,72 ৳ 8,07 ৳
2020-07-24 8,27 ৳ 7,72 ৳
2020-07-23 8,23 ৳ 8,27 ৳
2020-07-22 7,95 ৳ 8,23 ৳
2020-07-21 7,87 ৳ 7,95 ৳
2020-07-20 7,69 ৳ 7,87 ৳
2020-07-19 7,74 ৳ 7,69 ৳
2020-07-18 7,85 ৳ 7,74 ৳
2020-07-17 7,76 ৳ 7,85 ৳
2020-07-16 8,11 ৳ 7,76 ৳
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android