bibox token  (BIX)
Bibox Token (BIX)
$0,06052298 -2.8%
0,00016986 ETH -2.8%
538 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$6.932.261
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.869.307
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,06037261 / $0,06308054
Cung lưu thông
114.399.166 / 267.941.449
BIX
USD

Bibox Token CZK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-30 163.194.253 Kč 108.478.616 Kč 1,43 Kč N/A
2020-09-29 165.349.131 Kč 108.023.430 Kč 1,45 Kč 1,43 Kč
2020-09-28 166.963.763 Kč 116.732.838 Kč 1,46 Kč 1,45 Kč
2020-09-27 167.919.619 Kč 112.000.320 Kč 1,46 Kč 1,46 Kč
2020-09-26 167.781.902 Kč 117.298.964 Kč 1,47 Kč 1,46 Kč
2020-09-25 168.705.915 Kč 158.719.464 Kč 1,47 Kč 1,47 Kč
2020-09-24 167.741.934 Kč 125.868.582 Kč 1,45 Kč 1,47 Kč
2020-09-23 167.863.275 Kč 168.746.726 Kč 1,47 Kč 1,45 Kč
2020-09-22 163.075.477 Kč 139.231.455 Kč 1,43 Kč 1,47 Kč
2020-09-21 179.586.296 Kč 148.032.251 Kč 1,57 Kč 1,43 Kč
2020-09-20 184.857.050 Kč 148.149.708 Kč 1,60 Kč 1,57 Kč
2020-09-19 184.290.518 Kč 150.852.813 Kč 1,61 Kč 1,60 Kč
2020-09-18 181.667.393 Kč 148.353.536 Kč 1,57 Kč 1,61 Kč
2020-09-17 185.601.243 Kč 146.564.565 Kč 1,62 Kč 1,57 Kč
2020-09-16 188.867.625 Kč 143.069.934 Kč 1,66 Kč 1,62 Kč
2020-09-15 182.278.414 Kč 162.674.570 Kč 1,60 Kč 1,66 Kč
2020-09-14 180.179.692 Kč 164.360.884 Kč 1,57 Kč 1,60 Kč
2020-09-13 183.904.390 Kč 161.147.580 Kč 1,60 Kč 1,57 Kč
2020-09-12 179.673.714 Kč 151.598.281 Kč 1,55 Kč 1,60 Kč
2020-09-11 182.643.023 Kč 163.085.265 Kč 1,61 Kč 1,55 Kč
2020-09-10 181.794.802 Kč 171.902.797 Kč 1,60 Kč 1,61 Kč
2020-09-09 182.459.828 Kč 89.075.130 Kč 1,59 Kč 1,60 Kč
2020-09-08 180.914.766 Kč 43.096.926 Kč 1,58 Kč 1,59 Kč
2020-09-07 182.708.357 Kč 45.015.220 Kč 1,59 Kč 1,58 Kč
2020-09-06 182.145.348 Kč 50.697.574 Kč 1,59 Kč 1,59 Kč
2020-09-05 197.529.687 Kč 59.293.064 Kč 1,73 Kč 1,59 Kč
2020-09-04 196.379.357 Kč 62.988.737 Kč 1,69 Kč 1,73 Kč
2020-09-03 229.941.543 Kč 57.300.985 Kč 2,01 Kč 1,69 Kč
2020-09-02 231.485.510 Kč 49.098.447 Kč 2,03 Kč 2,01 Kč
2020-09-01 228.980.848 Kč 41.493.897 Kč 1,99 Kč 2,03 Kč
2020-08-31 226.700.155 Kč 39.776.117 Kč 1,98 Kč 1,99 Kč
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android