🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
biki  (BIKI)
BIKI (BIKI)
$0,03568628 -3.7%
0,00000199 BTC 1.0%
0,00006710 ETH 5.6%
55 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.068.524
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03514282 / $0,03742994
Cung lưu thông
? / 510.728.078
BIKI
USD

BIKI BNB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-26 0,0000000000 BNB 35.208 BNB 0,00115179 BNB N/A
2020-11-25 0,0000000000 BNB 40.923 BNB 0,00108528 BNB 0,00115179 BNB
2020-11-24 0,0000000000 BNB 36.903 BNB 0,00115916 BNB 0,00108528 BNB
2020-11-23 0,0000000000 BNB 41.253 BNB 0,00120488 BNB 0,00115916 BNB
2020-11-22 0,0000000000 BNB 45.451 BNB 0,00115224 BNB 0,00120488 BNB
2020-11-21 0,0000000000 BNB 39.078 BNB 0,00112144 BNB 0,00115224 BNB
2020-11-20 0,0000000000 BNB 38.157 BNB 0,00114338 BNB 0,00112144 BNB
2020-11-19 0,0000000000 BNB 36.475 BNB 0,00111964 BNB 0,00114338 BNB
2020-11-18 0,0000000000 BNB 37.985 BNB 0,00113576 BNB 0,00111964 BNB
2020-11-17 0,0000000000 BNB 40.768 BNB 0,00119766 BNB 0,00113576 BNB
2020-11-16 0,0000000000 BNB 42.327 BNB 0,00118184 BNB 0,00119766 BNB
2020-11-15 0,0000000000 BNB 42.759 BNB 0,00121242 BNB 0,00118184 BNB
2020-11-14 0,0000000000 BNB 40.055 BNB 0,00123193 BNB 0,00121242 BNB
2020-11-13 0,0000000000 BNB 39.752 BNB 0,00127377 BNB 0,00123193 BNB
2020-11-12 0,0000000000 BNB 41.734 BNB 0,00121834 BNB 0,00127377 BNB
2020-11-11 0,0000000000 BNB 40.536 BNB 0,00115549 BNB 0,00121834 BNB
2020-11-10 0,0000000000 BNB 36.320 BNB 0,00115839 BNB 0,00115549 BNB
2020-11-09 0,0000000000 BNB 45.194 BNB 0,00115994 BNB 0,00115839 BNB
2020-11-08 0,0000000000 BNB 38.741 BNB 0,00116254 BNB 0,00115994 BNB
2020-11-07 0,0000000000 BNB 41.470 BNB 0,00114204 BNB 0,00116254 BNB
2020-11-06 0,0000000000 BNB 42.090 BNB 0,00116096 BNB 0,00114204 BNB
2020-11-05 0,0000000000 BNB 36.522 BNB 0,00107882 BNB 0,00116096 BNB
2020-11-04 0,0000000000 BNB 40.941 BNB 0,00107508 BNB 0,00107882 BNB
2020-11-03 0,0000000000 BNB 34.542 BNB 0,00106695 BNB 0,00107508 BNB
2020-11-02 0,0000000000 BNB 32.164 BNB 0,00105191 BNB 0,00106695 BNB
2020-11-01 0,0000000000 BNB 34.861 BNB 0,00110702 BNB 0,00105191 BNB
2020-10-31 0,0000000000 BNB 35.566 BNB 0,00107816 BNB 0,00110702 BNB
2020-10-30 0,0000000000 BNB 37.918 BNB 0,00105217 BNB 0,00107816 BNB
2020-10-29 0,0000000000 BNB 36.374 BNB 0,00103650 BNB 0,00105217 BNB
2020-10-28 0,0000000000 BNB 29.392 BNB 0,00100375 BNB 0,00103650 BNB
2020-10-27 0,0000000000 BNB 31.015 BNB 0,00101392 BNB 0,00100375 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android