Tiền ảo: 4692
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 249.970.970.510 $ -1,2%
Lưu lượng 24 giờ: 48.860.441.570 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,6%
XRP 6,43%
binance coin  (BNB)
Binance Coin (BNB)
$33,41 -4,4%
0,13423566 ETH -3,8%
6.931 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$4.824.118.273
KL giao dịch trong 24 giờ
$571.202.749
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$32,70 / $35,19
Nguồn cung khả dụng
144.443.301 / 189.175.490
BNB
USD

Binance Coin (Nhà phát triển)

2174
Sao
349
Người xem
1300
Bản cập nhật
14
Người đóng góp
12
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
340
Sao
37
Người xem
87
Bản cập nhật
7
Người đóng góp
86
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
107
Sao
21
Người xem
60
Bản cập nhật
5
Người đóng góp
58
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề