Tiền ảo: 4629
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 241.687.884.417 $ -2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 62.321.604.187 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 10,8%
XRP 6,78%
binance coin  (BNB)
Binance Coin (BNB)
$28,50 -2,7%
0,11590030 ETH 0,41%
6.760 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$4.116.988.812
KL giao dịch trong 24 giờ
$405.167.155
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$27,85 / $29,38
Nguồn cung khả dụng
144.443.301 / 16.579.517
BNB
USD

Sàn giao dịch Binance Coin

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
29 $
28,5236 USDT
0.06% 495.266 $ 710.479 $
127.219.486 $
4459194,228 BNB
31,46% Gần đây
2
29 $
0,0036574 BTC
0.07% 607.485 $ 617.189 $
93.803.183 $
3290695,187 BNB
23,09% Gần đây
3
0 $
0,000817 BNB
0.25% 82.126 $ 30.279 $
9.373.069 $
402500323,717 MATIC
2,32% Gần đây
4
28 $
28,3405 USDT
0.05% 59.246 $ 38.194 $
7.632.777 $
268570,795 BNB
1,88% Gần đây
5
28 $
0,115625 ETH
0.12% 98.693 $ 114.745 $
5.017.735 $
176146,516 BNB
1,24% Gần đây
6
0 $
0,01365 BNB
0.15% 68.035 $ 176.233 $
3.714.338 $
9545943,430 XRP
0,91% Gần đây
7
28 $
28,3003 USDT
0.19% 185.053 $ 149.376 $
2.312.834 $
81508,990 BNB
0,57% Gần đây
8
29 $
0,0036672 BTC
0.04% 322.862 $ 67.545 $
92.813 $
3245,750 BNB
0,02% Gần đây
9
29 $
28,5616 TUSD
0.24% 136.758 $ 10.543 $
3.127.398 $
109454,077 BNB
0,77% Gần đây
10
90 $
3,14 BNB
0.32% 64.642 $ 125.936 $
2.120.159 $
23686,935 LTC
0,52% Gần đây
11
29 $
28,4904 USDC
0.56% 69.072 $ 55.474 $
2.221.144 $
77327,097 BNB
0,55% Gần đây
12
28 $
0,0036557 BTC
0.09% 42.995 $ 43.850 $
2.726.280 $
95865,940 BNB
0,67% Gần đây
13
0 $
0,00003523 BNB
0.25% 12.718 $ 61.354 $
2.798.556 $
2787728794,058 BTT
0,69% Gần đây
14
28 $
28,39 USD
0.31% 182.258 $ 56.497 $
40.355 $
1421,460 BNB
0,01% Gần đây
15
6 $
0,2148 BNB
0.23% 56.375 $ 69.003 $
1.395.000 $
226642,111 EOS
0,34% Gần đây
16
0 $
0,000606 BNB
0.49% 6.939 $ 33.752 $
2.437.002 $
141076089,414 CELR
0,60% Gần đây
17
28 $
28,4672 USDT
0.07% 74.858 $ 113.548 $
174.526 $
6132,980 BNB
0,04% Gần đây
18
29 $
28,5735 PAX
0.44% 50.614 $ 52.909 $
1.312.886 $
45733,649 BNB
0,32% Gần đây
19
0 $
0,00286 BNB
0.35% 77.163 $ 46.979 $
823.287 $
10052290,386 ADA
0,20% Gần đây
20
28 $
0,0036461 BTC
0.04% 50.858 $ 74.828 $
540.960 $
19037,950 BNB
0,13% Gần đây
21
0 $
0,01268 BNB
0.39% 36.998 $ 84.739 $
560.185 $
1543968,954 BAT
0,14% khoảng 1 giờ trước
22
28 $
28,3496 USDT
0.08% 19.580 $ 9.354 $
1.629.438 $
57324,880 BNB
0,40% Gần đây
23
0 $
0,000951 BNB
0.32% 41.834 $ 39.443 $
642.551 $
23594293,484 TRX
0,16% Gần đây
24
12 $
0,412 BNB
0.48% 14.949 $ 38.594 $
473.665 $
40331,451 NEO
0,12% Gần đây
25
5 $
0,1656 BNB
0.42% 10.387 $ 24.801 $
723.205 $
153391,863 ATOM
0,18% Gần đây
26
0 $
0,0002691 BNB
0.22% 12.211 $ 22.831 $
707.969 $
92406325,071 VET
0,17% Gần đây
27
1 $
0,04702 BNB
0.19% 21.274 $ 38.073 $
241.216 $
179966,941 ONT
0,06% Gần đây
28
164 $
5,757 BNB
0.38% 13.170 $ 32.728 $
345.949 $
2105,161 DASH
0,09% Gần đây
29
0 $
0,00464 BNB
0.22% 6.783 $ 26.911 $
455.905 $
3450757,847 XLM
0,11% Gần đây
30
0 $
0,001938 BNB
0.57% 9.838 $ 28.430 $
399.862 $
7238123,010 RVN
0,10% Gần đây
31
28 $
28,4346 USDT
0.83% 23.708 $ 18.147 $
218.815 $
7679,609 BNB
0,05% Gần đây
32
0 $
0,005306 BNB
0.39% 14.152 $ 19.195 $
266.772 $
1765929,925 ENJ
0,07% Gần đây
33
87 $
3,042 BNB
0.2% 3.565 $ 28.281 $
178.731 $
2058,305 XMR
0,04% Gần đây
34
0 $
0,000542 BNB
0.55% 1.226 $ 9.907 $
454.383 $
29417224,493 PHX
0,11% Gần đây
35
2 $
0,057 BNB
1.72% 7.726 $ 4.474 $
406.575 $
250227,894 SKY
0,10% Gần đây
36
0 $
0,0004239 BNB
0.33% 6.628 $ 26.142 $
98.986 $
8201817,956 IOST
0,02% Gần đây
37
2 $
0,06773 BNB
0.56% 9.260 $ 21.093 $
110.633 $
57040,665 OMG
0,03% Gần đây
38
28 $
0,115464 ETH
0.15% 9.296 $ 12.013 $
210.189 $
7393,568 BNB
0,05% Gần đây
39
2 $
0,0843 BNB
0.36% 2.686 $ 25.685 $
116.823 $
48674,561 WAVES
0,03% Gần đây
40
0 $
0,0016 BNB
0.63% 3.955 $ 18.400 $
191.991 $
4209856,632 MITH
0,05% Gần đây
41
3 $
0,10458 BNB
0.4% 1.507 $ 14.496 $
259.018 $
86893,607 QTUM
0,06% Gần đây
42
28 $
72,9685 XRP
0.1% 13.490 $ 7.354 $
115.379 $
4054,710 BNB
0,03% Gần đây
43
0 $
0,00307 BNB
0.65% 5.311 $ 18.922 $
75.510 $
863815,744 XEM
0,02% Gần đây
44
0 $
0,01379 BNB
0.36% 13.980 $ 1.264 $
171.549 $
436446,628 IOTA
0,04% Gần đây
45
0 $
0,000115 BNB
0.86% 4.288 $ 18.651 $
65.528 $
20013835,730 SC
0,02% Gần đây
46
7 $
0,2549 BNB
0.55% 2.556 $ 13.047 $
129.762 $
17728,379 ETC
0,03% khoảng 1 giờ trước
47
1 $
0,02428 BNB
1.23% 842 $ 19.415 $
73.215 $
105784,840 NULS
0,02% Gần đây
48
0 $
0,000594 BNB
0.51% 8.561 $ 720 $
207.864 $
12291193,224 ZIL
0,05% Gần đây
49
2 $
0,0782 BNB
0.64% 364 $ 19.606 $
50.324 $
22575,339 WTC
0,01% Gần đây
50
1 $
0,01884 BNB
0.48% 5.376 $ 3.088 $
205.942 $
383903,787 RLC
0,05% Gần đây
51
1 $
0,01771 BNB
0.67% 772 $ 19.585 $
28.822 $
57195,986 AE
0,01% Gần đây
52
0 $
0,01301 BNB
0.46% 3.679 $ 5.029 $
176.752 $
475943,729 ICX
0,04% Gần đây
53
0 $
0,01115 BNB
0.27% 9.072 $ 1.237 $
118.273 $
372574,713 ZRX
0,03% Gần đây
54
28 $
0,11565 ETH
0.1% 1.051 $ 1.179 $
223.551 $
7844,390 BNB
0,06% Gần đây
55
0 $
0,00395 BNB
0.51% 2.235 $ 5.812 $
143.631 $
1277177,458 THETA
0,04% Gần đây
56
0 $
0,000107 BNB
0.93% 4.229 $ 10.936 $
49.043 $
16079267,636 STORM
0,01% Gần đây
57
1 $
0,02408 BNB
0.94% 529 $ 16.835 $
14.462 $
21070,102 VIA
0,00% Gần đây
58
0 $
0,000124 BNB
1.59% 2.820 $ 4.511 $
159.086 $
45007028,605 MFT
0,04% Gần đây
59
2 $
0,0597 BNB
0.5% 2.269 $ 4.446 $
153.680 $
90416,034 NANO
0,04% Gần đây
60
0 $
0,00162 BNB
1.83% 639 $ 13.442 $
60.540 $
1312464,394 AMB
0,01% Gần đây
61
21 $
0,741 BNB
0.53% 2.511 $ 11.353 $
44.628 $
2115,388 REP
0,01% Gần đây
62
0 $
0,00094 BNB
1.06% 2.105 $ 12.785 $
37.355 $
1394218,821 GTO
0,01% Gần đây
63
0 $
0,00264 BNB
0.38% 380 $ 13.097 $
12.650 $
168307,522 ARDR
0,00% Gần đây
64
76 $
2,669 BNB
0.67% 5.387 $ 3.708 $
75.951 $
999,510 ZEC
0,02% Gần đây
65
0 $
0,00206 BNB
0.48% 1.537 $ 8.953 $
48.976 $
832885,820 BLZ
0,01% Gần đây
66
0 $
0,00262 BNB
0.38% 1.063 $ 10.806 $
23.537 $
315544,130 CVC
0,01% Gần đây
67
0 $
0,01342 BNB
0.67% 1.655 $ 7.234 $
66.128 $
172863,634 WAN
0,02% Gần đây
68
0 $
0,0011 BNB
0.91% 1.036 $ 7.899 $
64.194 $
2041511,420 REN
0,02% Gần đây
69
0 $
0,00314 BNB
0.63% 1.572 $ 1.692 $
125.900 $
1408306,917 POLY
0,03% Gần đây
70
0 $
0,00413 BNB
0.72% 977 $ 7.098 $
56.002 $
475690,349 DLT
0,01% Gần đây
71
0 $
0,001309 BNB
0.76% 597 $ 6.502 $
52.743 $
1416403,539 QLC
0,01% Gần đây
72
0 $
0,01098 BNB
0.36% 2.547 $ 2.165 $
74.932 $
239404,495 WABI
0,02% Gần đây
73
0 $
0,00226 BNB
0.88% 392 $ 8.961 $
19.237 $
297233,569 BTS
0,00% Gần đây
74
0 $
0,00246 BNB
0.41% 2.720 $ 3.791 $
47.651 $
680358,257 SYS
0,01% Gần đây
75
1 $
0,0382 BNB
1.17% 1.453 $ 7.015 $
28.889 $
26562,286 NAS
0,01% Gần đây
76
0 $
0,00133 BNB
1.49% 289 $ 8.588 $
25.269 $
666507,340 CMT
0,01% Gần đây
77
0 $
0,00304 BNB
1.31% 744 $ 7.640 $
29.220 $
335644,552 GNT
0,01% Gần đây
78
0 $
0,01229 BNB
0.49% 625 $ 6.983 $
15.815 $
44937,626 STEEM
0,00% Gần đây
79
0 $
0,00103 BNB
1.92% 782 $ 5.517 $
42.335 $
1441904,983 POA
0,01% Gần đây
80
0 $
0,000765 BNB
0.65% 624 $ 5.464 $
27.706 $
1272097,480 OST
0,01% Gần đây
81
0 $
0,0024 BNB
1.65% 2.374 $ 1.249 $
68.559 $
1003255,528 LOOM
0,02% Gần đây
82
1 $
0,02185 BNB
0.91% 973 $ 4.883 $
23.528 $
37601,195 PIVX
0,01% Gần đây
83
0 $
0,00158 BNB
1.26% 658 $ 2.361 $
58.889 $
1307518,186 AGI
0,01% Gần đây
84
12 $
0,408 BNB
0.49% 2.247 $ 1.769 $
33.048 $
2844,728 ZEN
0,01% Gần đây
85
0 $
0,01016 BNB
0.59% 646 $ 2.339 $
48.218 $
165620,844 RDN
0,01% Gần đây
86
7 $
0,252 BNB
0.79% 346 $ 2.973 $
45.852 $
6383,077 XZC
0,01% Gần đây
87
0 $
0,00692 BNB
0.86% 606 $ 1.344 $
64.672 $
327851,678 AION
0,02% Gần đây
88
0 $
0,00162 BNB
1.84% 1.010 $ 2.481 $
47.890 $
1032300,693 BCPT
0,01% Gần đây
89
0 $
0,00007 BNB
1.41% 1.049 $ 3.083 $
35.574 $
17860219,971 NCASH
0,01% Gần đây
90
0 $
0,0126 BNB
1.56% 1.951 $ 790 $
45.941 $
127320,485 NXS
0,01% Gần đây
91
0 $
0,000744 BNB
0.54% 609 $ 338 $
54.599 $
2574670,792 GO
0,01% Gần đây
92
0 $
0,00487 BNB
1.02% 248 $ 2.935 $
30.365 $
218997,290 ADX
0,01% Gần đây
93
0 $
0,00763 BNB
0.39% 689 $ 1.640 $
26.889 $
123456,699 NAV
0,01% Gần đây
94
1 $
0,04232 BNB
1.17% 1.730 $ 330 $
41.282 $
34223,366 NEBL
0,01% Gần đây
95
0 $
0,000745 BNB
1.33% 513 $ 1.346 $
42.954 $
2013371,055 YOYO
0,01% Gần đây
96
0 $
0,00108 BNB
1.02% 516 $ 288 $
53.571 $
1737697,117 RCN
0,01% Gần đây
97
0 $
0,01578 BNB
0.57% 1.806 $ 834 $
20.756 $
46160,537 BRD
0,01% Gần đây
98
0 $
0,00399 BNB
0.74% 1.996 $ 1.313 $
14.325 $
125950,046 POWR
0,00% Gần đây
99
0 $
0,00257 BNB
0.77% 365 $ 2.638 $
18.847 $
257557,310 APPC
0,00% Gần đây
100
0 $
0,000757 BNB
0.92% 1.185 $ 430 $
29.839 $
1383155,104 QSP
0,01% Gần đây
Show More
Anomaly BTC/USD Stale
* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
BNB/USD (Perpetual)
28 $
28,49 USD
0.82% - -
1.992.263 $
69928,501 BNB
0,49% Gần đây -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale