🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
bitcny  (BITCNY)
bitCNY (BITCNY)
$0,154851 -0.6%
0,00000421 BTC -0.2%
1.003 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$6.384.825
KL giao dịch trong 24 giờ
$101.469.980
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,154116 / $0,159050
Cung lưu thông
41.232.009 / 100.000.000.000
BITCNY
USD

bitCNY LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-19 42.589 LTC 707.619 LTC 0,00102732 LTC N/A
2021-01-18 44.524 LTC 651.390 LTC 0,00109733 LTC 0,00102732 LTC
2021-01-17 44.446 LTC 591.892 LTC 0,00107788 LTC 0,00109733 LTC
2021-01-16 44.413 LTC 444.324 LTC 0,00107725 LTC 0,00107788 LTC
2021-01-15 42.695 LTC 251.802 LTC 0,00102734 LTC 0,00107725 LTC
2021-01-14 43.804 LTC 241.026 LTC 0,00106047 LTC 0,00102734 LTC
2021-01-13 48.715 LTC 261.936 LTC 0,00116976 LTC 0,00106047 LTC
2021-01-12 45.774 LTC 306.276 LTC 0,00110047 LTC 0,00116976 LTC
2021-01-11 37.366 LTC 213.463 LTC 0,00090411 LTC 0,00110047 LTC
2021-01-10 36.621 LTC 190.252 LTC 0,00088177 LTC 0,00090411 LTC
2021-01-09 36.872 LTC 256.616 LTC 0,00089885 LTC 0,00088177 LTC
2021-01-08 38.009 LTC 242.711 LTC 0,00091997 LTC 0,00089885 LTC
2021-01-07 38.635 LTC 144.053 LTC 0,00092991 LTC 0,00091997 LTC
2021-01-06 40.534 LTC 137.455 LTC 0,00098264 LTC 0,00092991 LTC
2021-01-05 41.507 LTC 198.840 LTC 0,00099124 LTC 0,00098264 LTC
2021-01-04 40.338 LTC 155.964 LTC 0,00095407 LTC 0,00099124 LTC
2021-01-03 46.258 LTC 170.820 LTC 0,00111841 LTC 0,00095407 LTC
2021-01-02 50.650 LTC 130.742 LTC 0,00122800 LTC 0,00111841 LTC
2021-01-01 51.407 LTC 148.782 LTC 0,00124474 LTC 0,00122800 LTC
2020-12-31 49.706 LTC 139.349 LTC 0,00120173 LTC 0,00124474 LTC
2020-12-30 49.487 LTC 248.220 LTC 0,00119269 LTC 0,00120173 LTC
2020-12-29 48.635 LTC 154.144 LTC 0,00117928 LTC 0,00119269 LTC
2020-12-28 49.028 LTC 191.056 LTC 0,00119774 LTC 0,00117928 LTC
2020-12-27 49.267 LTC 153.034 LTC 0,00119487 LTC 0,00119774 LTC
2020-12-26 50.501 LTC 131.909 LTC 0,00122142 LTC 0,00119487 LTC
2020-12-25 57.104 LTC 174.297 LTC 0,00137725 LTC 0,00122142 LTC
2020-12-24 60.891 LTC 211.660 LTC 0,00147774 LTC 0,00137725 LTC
2020-12-23 56.079 LTC 264.634 LTC 0,00136008 LTC 0,00147774 LTC
2020-12-22 60.794 LTC 254.473 LTC 0,00147443 LTC 0,00136008 LTC
2020-12-21 56.103 LTC 232.788 LTC 0,00135570 LTC 0,00147443 LTC
2020-12-20 53.278 LTC 240.028 LTC 0,00129214 LTC 0,00135570 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android