🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
bitball  (BTB)
Bitball (BTB)
ETH0,00000886 -12.4%
0,00000886 ETH -12.2%
161 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
ETH2.127,67368279
KL giao dịch trong 24 giờ
ETH688,35305380
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
ETH0,00000788 / ETH0,00001085
Cung lưu thông
240.000.000 / 1.000.000.000
BTB
ETH

Bitball - Ether Biểu đồ (BTB/ETH)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Bitball sang ETH cho ngày hôm nay là ETH0,00000886. Nó có nguồn cung lưu hành là 200 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là ETH688,35305380

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-1.0%
-12.4%
11.8%
25.0%
-26.0%
763.1%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android