Tiền ảo: 5916
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 220.783.402.566 $ 1,7%
Lưu lượng 24 giờ: 49.042.477.739 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,64%
XRP 5,80%
bitcoin cash  (BCH)
Bitcoin Cash (BCH)
$218,65 2,0%
0,02708774 BTC 0,45%
26.549 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.949.606.388
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.365.866.148
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$214,11 / $221,15
Circulating Supply
18.063.189 / 21.000.000
BCH
USD

Bitcoin Cash (Hướng dẫn)