Tiền ảo: 6292
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 195.380.664.936 $ 0,36%
Lưu lượng 24 giờ: 39.537.928.879 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 8,02%
XRP 4,88%
bitcoin cash  (BCH)
Bitcoin Cash (BCH)
$206,38 0,49%
0,02868149 BTC 0,12%
27.158 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.740.944.958
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.664.255.301
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$204,04 / $207,65
Cung lưu thông
18.163.064 / 21.000.000
BCH
USD

Bitcoin Cash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-12 77,75 BD N/A
2019-12-11 77,96 BD 77,75 BD
2019-12-10 78,56 BD 77,96 BD
2019-12-09 80,22 BD 78,56 BD
2019-12-08 79,57 BD 80,22 BD
2019-12-07 80,26 BD 79,57 BD
2019-12-06 79,72 BD 80,26 BD
2019-12-05 78,26 BD 79,72 BD
2019-12-04 79,80 BD 78,26 BD
2019-12-03 80,58 BD 79,80 BD
2019-12-02 80,97 BD 80,58 BD
2019-12-01 81,85 BD 80,97 BD
2019-11-30 84,38 BD 81,85 BD
2019-11-29 82,17 BD 84,38 BD
2019-11-28 82,60 BD 82,17 BD
2019-11-27 79,70 BD 82,60 BD
2019-11-26 78,69 BD 79,70 BD
2019-11-25 76,38 BD 78,69 BD
2019-11-24 81,03 BD 76,38 BD
2019-11-23 78,81 BD 81,03 BD
2019-11-22 85,28 BD 78,81 BD
2019-11-21 91,43 BD 85,28 BD
2019-11-20 91,24 BD 91,43 BD
2019-11-19 93,17 BD 91,24 BD
2019-11-18 100,39 BD 93,17 BD
2019-11-17 100,15 BD 100,39 BD
2019-11-16 99,56 BD 100,15 BD
2019-11-15 104,69 BD 99,56 BD
2019-11-14 107,58 BD 104,69 BD
2019-11-13 108,89 BD 107,58 BD
2019-11-12 107,96 BD 108,89 BD