Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 234.406.670.432 $ 0,59%
Lưu lượng 24 giờ: 45.937.651.973 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,52%
XRP 4,87%
bitcoin cash  (BCH)
Bitcoin Cash (BCH)
$266,72 0,60%
0,03129598 BTC 0,18%
26.934 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$4.836.161.437
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.400.516.309
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$261,05 / $268,55
Cung lưu thông
18.117.889 / 21.000.000
BCH
USD

Bitcoin Cash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-17 262,83 Fr. N/A
2019-11-16 261,44 Fr. 262,83 Fr.
2019-11-15 274,59 Fr. 261,44 Fr.
2019-11-14 282,37 Fr. 274,59 Fr.
2019-11-13 286,69 Fr. 282,37 Fr.
2019-11-12 284,44 Fr. 286,69 Fr.
2019-11-11 292,47 Fr. 284,44 Fr.
2019-11-10 281,75 Fr. 292,47 Fr.
2019-11-09 276,09 Fr. 281,75 Fr.
2019-11-08 290,79 Fr. 276,09 Fr.
2019-11-07 303,21 Fr. 290,79 Fr.
2019-11-06 290,05 Fr. 303,21 Fr.
2019-11-05 287,09 Fr. 290,05 Fr.
2019-11-04 287,71 Fr. 287,09 Fr.
2019-11-03 286,02 Fr. 287,71 Fr.
2019-11-02 274,79 Fr. 286,02 Fr.
2019-11-01 279,52 Fr. 274,79 Fr.
2019-10-31 286,00 Fr. 279,52 Fr.
2019-10-30 286,55 Fr. 286,00 Fr.
2019-10-29 262,68 Fr. 286,55 Fr.
2019-10-28 258,81 Fr. 262,68 Fr.
2019-10-27 251,11 Fr. 258,81 Fr.
2019-10-26 257,51 Fr. 251,11 Fr.
2019-10-25 210,82 Fr. 257,51 Fr.
2019-10-24 207,81 Fr. 210,82 Fr.
2019-10-23 224,74 Fr. 207,81 Fr.
2019-10-22 229,57 Fr. 224,74 Fr.
2019-10-21 221,24 Fr. 229,57 Fr.
2019-10-20 209,56 Fr. 221,24 Fr.
2019-10-19 208,68 Fr. 209,56 Fr.
2019-10-18 217,01 Fr. 208,68 Fr.