Tiền ảo: 6115
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 240.709.605.244 $ 0,44%
Lưu lượng 24 giờ: 47.106.969.805 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,45%
XRP 4,89%
bitcoin cash  (BCH)
Bitcoin Cash (BCH)
$283,94 -0,92%
0,03243736 BTC -1,1%
26.895 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$5.138.912.138
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.558.296.803
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$282,27 / $288,63
Cung lưu thông
18.111.689 / 21.000.000
BCH
USD

Bitcoin Cash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-14 6.625,64 Kč N/A
2019-11-13 6.701,43 Kč 6.625,64 Kč
2019-11-12 6.619,61 Kč 6.701,43 Kč
2019-11-11 6.781,91 Kč 6.619,61 Kč
2019-11-10 6.535,55 Kč 6.781,91 Kč
2019-11-09 6.400,24 Kč 6.535,55 Kč
2019-11-08 6.755,22 Kč 6.400,24 Kč
2019-11-07 7.045,09 Kč 6.755,22 Kč
2019-11-06 6.731,04 Kč 7.045,09 Kč
2019-11-05 6.663,04 Kč 6.731,04 Kč
2019-11-04 6.667,35 Kč 6.663,04 Kč
2019-11-03 6.622,64 Kč 6.667,35 Kč
2019-11-02 6.362,66 Kč 6.622,64 Kč
2019-11-01 6.481,15 Kč 6.362,66 Kč
2019-10-31 6.618,30 Kč 6.481,15 Kč
2019-10-30 6.625,09 Kč 6.618,30 Kč
2019-10-29 6.072,61 Kč 6.625,09 Kč
2019-10-28 5.999,32 Kč 6.072,61 Kč
2019-10-27 5.823,05 Kč 5.999,32 Kč
2019-10-26 5.971,42 Kč 5.823,05 Kč
2019-10-25 4.899,17 Kč 5.971,42 Kč
2019-10-24 4.825,50 Kč 4.899,17 Kč
2019-10-23 5.218,68 Kč 4.825,50 Kč
2019-10-22 5.341,00 Kč 5.218,68 Kč
2019-10-21 5.162,66 Kč 5.341,00 Kč
2019-10-20 4.889,96 Kč 5.162,66 Kč
2019-10-19 4.869,53 Kč 4.889,96 Kč
2019-10-18 5.075,73 Kč 4.869,53 Kč
2019-10-17 5.051,41 Kč 5.075,73 Kč
2019-10-16 5.191,87 Kč 5.051,41 Kč
2019-10-15 5.339,93 Kč 5.191,87 Kč